Työkyvyttömyyskustannusten vähentäminen ennakoivan pulssin, yhteisen tilanekuvan ja jatkuvan Työterveyden palveluprosessin avulla

Hanketiedot

Hankenumero
117243

Hakija
Tullinkulman työterveys Oy

Toteuttaja
Tullinkulman työterveys Oy

Lisätietoja
Birgitta Ojala
birgitta.ojala@tullinkulma.fi

Toteutusaika
15.5.2017 - 31.3.2018

Työsuojelurahaston päätös
21.6.2017
20 500 euroa

Kokonaiskustannukset
40 069 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2018

Tiivistelmä

Työterveyshuolto tavoittelee kiinteää kumppanuutta asiakasyritystensä kanssa. Harvoin kuitenkin työhyvinvointia koskevat asiat nousevat yritysten johtoryhmien esityslistoille. Hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara ja työkyvyttömyyden kustannukset ovat huomattava menoerä yrityksille. Läpinäkyvällä ja avoimella toimintamallilla pyrimme vahvistamaan kumppanuutta yritysjohdon kanssa. Käytännössä työhyvinvointiin liittyvä tieto on usein hajallaan eri tietojärjestelmissä ja henkilöstöön liittyvää tietoa hallinnoidaan pääosin yritysten henkilöstöhallinnon kautta ja terveyteen liittyvät
Tässä projektissa on tavoitteena työhyvinvoinnin edistäminen ja yrityksen sekä työterveyshuollon kumppanuuden vahvistaminen niin, että työyhteisötyötä suunnitellaan yhdessä mitatun ja suunnitellun tiedon pohjalta. Tieto on molemmilla toimijoilla, yritys ja työterveyshuolto samanaikaisesti käytettävissä, ja tiedon analysointia ja toimintakokeilujen suunnittelua tehdään yhdessä. Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan uusimalla kysely neljä kertaa vuodessa kahden vuoden ajan. Mittausten välillä henkilöstölle kerrotaan aikaisempien vastauskierrosten pohjalta käynnistyneiden työyhteisön kehittämisvalinnoiksi nousseiden asioiden etenemisestä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Birgitta Ojala

Tiedote

Pirte Oivallus mittaa työhyvinvointia reaaliaikaisesti

31.3.2018

Pirte Oy:n Oivallus-palvelu mittaa reaaliaikaisesti asiakasyrityksen työhyvinvointia ja saattaa työhyvinvointiin liittyvän tiedon johtamisen ytimeen.

Oivallus yhdistää web-palvelun ja asiantuntijoiden tuen uudenlaiseksi työhyvinvoinnin ratkaisuksi. Työhyvinvoinnin kehitykseen se tarjoaa kolme askelta: vuorovaikutteista keskustelua ja tietoa työyhteisön tilasta reaaliaikaisesti, nopeaa analyysia ja reagointia sekä vaikuttavia toimenpiteitä yhdessä.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Suomessa työterveys, yrityksen johto ja henkilöstö näkevät ja hyödyntävät samaa ajantasaista tilannekuvaa valituista työkyvyn osatekijöistä.

Oivallus-palvelua kehitettiin ja tuotteistettiin Työsuojelurahaston tuotteistusmäärärahan tuella. Tuote sisältää palvelun ja sähköisen alustan, jonka tuotti Celkee Oy. Markkinointipalvelun tuotti mainostoimisto Bermuda Oy.

Pirte Oy, entinen Tullinkulman Työterveys Oy, toimii Tampereella ja muualla Pirkanmaalla. Sen omistavat Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Asiakaskentän toiveesta

Työterveyshuollon ja asiakasorganisaation kumppanuuden vahvistaminen työhyvinvoinnin johtamisessa mainitsee haasteeksi myös asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä.

Palvelutuote syntyi asiakaskentän toiveesta edistää ja mitata yrityksen työhyvinvointia tehokkaammin ja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Oivallus-palvelua pilotoitiin Varalan Urheiluopistossa. Oivallusta sovellettiin myös Pirte työterveyshuollon oman muutoksen tukivälineenä. Siten työterveyden koko henkilökunta pääsi tutustumaan työvälineeseen, joten myös viestiminen tuotteesta asiakaskunnalle on helpompaa. Omakohtainen käyttökokemus syventää palvelun hyötyjen ymmärtämistä asiakkaan kannalta.

Tuote on otettavissa käyttöön kaikissa yrityksissä, joissa halutaan edistää työhyvinvoinnin johtamista yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Kehitetään omaa työtä yhteistyössä

Prosessissa asiakasyrityksessä opitaan kehittämään omaa työtä yhteistyössä koko työyhteisön kanssa.

Kyselyn pohjalta esiin nousseet asiat käsitellään johtoryhmässä. Yrityksen jatkotoimet kuvataan kyselyalustalle mittauksen ja keskustelujen lopputulokseksi, jotta kaikki vastanneet tietävät, mitä mittaus on tuottanut ja mitä prosesseja on vastaamisen seurauksena käynnistynyt.

Prosessissa työterveyshuolto tukee yrityksen johtoa, esimiehiä sekä henkilöstöä ja konsultoi sekä mahdollistaa asiantuntijoiden käytön jatkotoimien toteuttamisessa silloin, kun yritys tuntee tarvitsevansa työterveyshuollon ammattilaisten osaamista. 

 

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Birgitta Ojala. Avaa

. Loppuraportti. Pirte Oy.