Työmatkatapaturmien vähentäminen kelivaroitusmallia kehittämällä

Hanketiedot

Hankenumero
113066

Hakija
Ilmatieteenlaitos

Toteuttaja
Ilmatieteenlaitos

Lisätietoja
Sami Niemelä
sami.niemela@fmi.fi

Toteutusaika
1.6.2013 - 31.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
10.9.2013
103 900 euroa

Kokonaiskustannukset
138 290 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2016

Tiivistelmä

Kävellessä työmatkatapaturmia tapahtuu talvisin huomattavasti enemmän kuin kesäisin ja yksittäiset liukkaimmat päivät näkyvät selvinä piikkeinä tilastoissa. Liukastumisonnettomuudet aiheuttavat vuosittain merkittävät taloudelliset kustannukset sairaalahoidon ja poissaolojen takia. Projektin tavoitteena on vähentää talvisin ulkona tapahtuvia liukastumisonnettomuuksia informoimalla työnsä puolesta ulkona liikkuvia tulevasta liukkaasta kelistä, jolloin työntekijät voivat varautua esimerkiksi pitävillä kengillä, liukuesteillä tai varaamalla enemmän aikaa liikkumiseen. Liukkaustapaturmien esille tuonti saa työntekijät ja työnantajat suhtautumaan liukkaustapaturmien riskiin vakavammin.

Projektissa ovat mukana Ilmatieteen laitos, Työterveyslaitos, Vaisala ja Itella. Ilmatieteen laitoksen tehtävänä on kelivaroitusmallin kehittäminen ja liukastumisvaroitusten tuottaminen loppukäyttäjille. Työterveyslaitos tekee liukkaustutkimuksia heidän liukkausmittarillaan. Vaisala toimittaa projektia varten kaksi mittalaitetta, joilla voi havainnoida kevyen liikenteen väylän liukkautta. Itella toimii liukkausvaroituspalvelun testikäyttäjänä ja tehden myös omia muistiinpanoja liukkaista paikoista ja päivistä.

Projekti kestää aina vuoteen 2016 saakka kattaen kolme talvijaksoa, jotta pystytään kehittämään ja testaamaan varoituspalvelua useamman talvikauden aikana erilaisten talvikelien vallitessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sami Niemelä

Tiedote

Jalankulkijan pahoja liukasteluja suitsitaan

31.12.2016

Ilmatieteen laitos kehitti jalankulkuväylien kelivaroitusmallia. Jatkossa erittäin liukkaat säätilanteet saadaan ennustettua entistä paremmin. Lisäksi jalankulkusäävaroitus nostettiin samanarvoiseksi muiden varoitusten joukkoon.

Liukkauden havainnoinnissa on yhä suuria puutteita, sillä sopivaa havaintolaitetta ei liene olemassa. Työterveyslaitoksen kehittämä mittari sopii yksittäisiin mittauksiin, mutta se tarvitsee aina käyttäjän. Automaattisista mittareista Vaisalan DSC111 -laite määrittää pinnan liian liukkaaksi, jos jalkakäytävillä on paljon lunta tai jäätä.

Sairaalaan joka talvi 50 000 liukastunutta

Sairaalahoitoa vaativia liukastumistapaturmia sattuu Suomessa vuosittain noin 70 000, joista kaksi kolmesta lumisella tai jäisellä pinnalla. Suuri osa liukastujista on työikäisiä, jotka usein joutuvat pitkälle sairauspoissaololle.

Ilmatieteen laitos tuottaa viranomaispalveluna varoituksia kansalaisille liukkaista jalankulkuväylistä. Laitos paransi Työsuojelurahaston tukemana laskennallista kelivaroitusmalliaan.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Tapaturmavakuutuskeskuksen työmatkatapaturmatietoja, sairaankuljetustietoja ja Postin tapaturmatietokantaa. Liukkaus- ja liukastumistiedoista koottiin tietoa talvien liukkaimmista päivistä.

Posti testasi liukkausvaroituksia ja postinjakajat havainnoivat jakelureitin liukkautta. Ilmatieteen laitoksen apulaismeteorologit havainnoivat liukkautta, kansalaishavaintoja saatiin muun muassa Pyhäjoen lukiolaisilta.

Liukkaushavainnoille kysyntää

Liukkaudesta tarvitaan havaintoja, sillä Ilmatieteen laitoksen tutkija Marjo Hippi arvioi, että luotettavia ja automaattisia liukkautta mittaavia laitteita ei ole olemassa.

– Kysyntää tällaisille mittareille ei vielä ole tarpeeksi, Hippi kommentoi.

Toisaalta tässä tutkimuksessa ilmeni, että ainakin Helsingin–Uudenmaan sairaanhoitopiiriä kiinnostaa ennakoida liukkaat päivät, jotta terveydenhuollossa osataan varautua liukastumistapaturmaruuhkiin.

Hippi päättelee, että kansalaishavainnointi sopii hyvin liukkauden määrittämiseen. Kesällä Ilmatieteen laitos kokeilutti havaintojen lähettämistä älypuhelimilla. Tulokset ovat lupaavia.

Kansalaishavainnointia jatketaan talvikautena 2017–2018. Silloin tarkastellaan etenkin liukasta jalankulkusäätä ja huonoa ajokeliä.

Selvät vastuunjaot ja nastakengät

Jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito vaihtelee suuresti. Tarvitaan siis yhtenäiset ja nykyistä selvemmät säännöt.

Marjo Hippi toivoo, että liukastumisista ja niiden seuraamuksista tiedotetaan nykyistä paremmin, jotta liukastumisriski otettaisiin kunnolla huomioon.

– Liukkailla keleillä on hyvä käyttää pitäviä jalkineita, erittäin liukkailla taas liukuesteitä tai nastakenkiä, Hippi kehottaa.

Ilmatieteen laitokselta kunnat ja yritykset voivat tilata työntekijöilleen ja kunnat asukkailleen maksullisia jalankulkuvaroituksia tekstiviestinä tai internetissä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Marjo  Hippi, Sari Hartonen, Ilmatieteen laitos, Mikko Hirvonen, Työterveyslaitos. . Ilmatieteen laitos 2017. Avaa

Tiedon sillan 2018 juttu: Kansalaishavainnoin liukkaushaaverit vähemmiksi. https://tiedonsilta.fi/kansalaishavainnoin-liukkaushaaverit-vahemmiksi/