Työmenetelmien, työn organisoinnin ja esimiestaitojen kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
190389

Hakija
Kuomiokoski Oy

Toteuttaja
Palkkataito Oy

Lisätietoja
Ville Puttonen
ville.puttonen@kuomiokoski.fi

Toteutusaika
7.10.2019 - 29.2.2020

Työsuojelurahaston päätös
7.10.2019
7 300 euroa

Kokonaiskustannukset
14 600 euroa

Tulokset valmistuneet
14.4.2020

Tiivistelmä

Kuomiokoski Oy:ssä toteutettiin yhteistyössä Palkkataito Oy:n kanssa työntekijöiden palkitsemisjärjestelmän uudistaminen. Aikaisempi palkitsemisjärjestelmä ei tukenut enää toiminnan painopisteitä, joita ovat yhteistyö työntekijöiden kesken, monitaitoisuus, joustavuus, liikkuvuus ja ammattitaidon kehittyminen.

Projektissa pilotoidaan ”Sujuva työ ”esimiesvalmennus osiota. ”Sujuva työ” -hankkeessa kehitettyjä menetelmiä ei aikaisemmin ole hyödynnetty työmenetelmien kehittämisessä tällaisessa ympäristössä.

Kehittämistyön tavoitteena on kehittää yrityksen henkilökunnan ammattitaitoa siten, että he osaavat tunnistaa erilaisia työhön kohdistuvia kuormitustekijöitä ja vaaroja sekä, suunnitella haitallista tuki- ja liikuntaelinkuormitusta aiheuttavat työmenetelmät terveellisemmiksi työntekijöille.

Hankkeessa hyödynnetään Työsuojelurahaston rahoittamassa ”Sujuva työ” -hankkeessa (Hankenumero 115496 Tuotteistus: Sujuva työ – palkitsemista ja hyvinvointia) kehitettyjä kehittämis- ja henkilöstön osallistamistyökaluja.

Hankkeeseen osallistuvat Kuomiokoski Oy:n tuotannon työntekijät, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu ja esimiehet. Hankkeen ulkopuolisena toteuttajana toimii Palkkataito Oy.

Hankkeessa kehitetään työrutiineista sellaisia, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän kuormitusta. Työntekijät oppivat itse kehittämään omiin työtehtäviin liittyviä toimintoja.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ville Puttonen

Tiedote

Työmenetelmien, työn organisoinnin ja esimiestaitojen kehittäminen

14.4.2020

Tiivistelmä

Kehittämistyön tavoitteena oli kehittää yrityksen henkilökunnan ammattitaitoa siten, että he osaavat suunnitella haitallista tuki- ja liikuntaelinkuormitusta aiheuttavat työmenetelmät terveellisemmiksi työntekijöille. Lisäksi kehittämistyön tavoitteena oli lisätä esimiesten ja työntekijöiden yhteistyötä työympäristön kehittämisessä.

Lähtökohdat

Tuotannon työntekijöillä on tunnistettu tuki- ja liikuntaelinsairauksia varsinkin ranteiden ja hartioiden alueella. Kehittämishankkeella haluttiin parantaa työhyvinvointia, työturvallisuutta, ergonomiaa, tuottavuutta, sekä esimiesvalmiuksia. Palkkataito Oy valikoitui toteuttajaksi, koska he ovat toteuttaneet yritykseemme työntutkimuksia, sekä toteuttaneet tuotannon työntekijöille palkitsemisjärjestelmän.

Kohderyhmät

Hankkeessa olivat mukana Kuomiokosken toimipisteen ompelimo, pohjitus ja viimeistelyosastot

Menetelmät

Hankkeessa hyödynnetään Työsuojelurahaston rahoittamassa ”Sujuvatyö” -hankkeessa (Hankenumero 115496 Tuotteistus: Sujuva työ – palkitsemista ja hyvinvointia) kehitettyjä kehittämis- ja henkilöstön osallistamistyökaluja. Projektissa pilotoidaan ”Sujuva työ ”esimiesvalmennus osiota. ”Sujuva työ” -hankkeessa kehitettyjä menetelmiä ei aikaisemmin ole hyödynnetty työmenetelmien kehittämisessä tällaisessa ympäristössä.

Vaikuttavuus

Haitallista tuki- ja liikuntaelinkuormistusta saatiin poistettua henkilöstön kanssa yhteistyössä tehdyllä menetelmäkehityksellä. Työmenetelmien kehittämisen ansioista laaduntuottokyky parani. Kakkoslaadun osuutta valmistetusta kappalemäärästä saatiin pienennettyä. Esimiesten roolin vahvistumisen, kehittämistyökalujen hyödyntämisen, turvallisuuskulttuurin kehittymisen ja työn sujuvuuden kehittymisen katsotaan parantuneen projektin lähtötilanteesta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen avulla osoitettiin ”Sujuva työ” -hankkeessa kehitettyjen esimiestyön ja tuottavuuden systemaattisten kehittämistyökalujen hyödyt uudella toimialalla sekä yrityksessä, jossa kehittämistoimenpiteitä ei aikaisemmin ole toteutettu systemaattisesti. Projektissa osoitettiin, miten panostamalla yhteistoimintaan ja yhdessä kehittämiseen yhdessä henkilöstön kanssa voitiin vaikuttaa positiivisesti yrityksen työ- ja turvallisuuskulttuuriin, tehokkuuden kehittymiseen.

Aineisto

Kuomiokoski Oy. Työmenetelmien, työn organisoinnin ja esimiestaitojen kehittäminen. 28.2.2020. Loppuraportti Avaa