Työmuotoilu ammatillisen koulutuksen työ- ja oppimisympäristössä (ESKOn tiedotusosa)

Hanketiedot

Hankenumero
112221

Hakija
Innote valmennus Oy

Toteuttaja
Innote valmennus Oy

Lisätietoja
Teijo Räsänen
teijo.rasanen@innotiimi.fi

Toteutusaika
1.6.2012 - 31.12.2012

Työsuojelurahaston päätös
19.6.2012
9 000 euroa

Kokonaiskustannukset
35 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2012

Tiivistelmä

Elämänvaiheisiin sopivalla työmuotoilulla ja osaamisen kehittämisellä kohti korkeasuoritteista organisaatiota eli ESKO (109462) toi paljon ideoita työnmuotoilun toteuttamiseksi käytännön työssä. Hankkeen monipuolinen kokemus höystettynä sen tuomilla uusilla ajatuksilla halutaan hyödyntää PKKYn toiminnassa julkaisuosalla. ESKOn elämäntilanteeseen soveltuvaa työnmuotoilua koskevat kokemukset ja ideat kootaan yksiin kansiin helppokäyttöisessä muodossa ammatillisen koulutuksen toimintaymäristössä toimivien lähiesimiesten käyttöön. Ohjausryhmä ja valitut ammatillisen koulutuksen asiantuntijat tuottavat käytännön oppaan PKKY:n ja muiden koulutuksen järjestäjien käyttöön siitä, miten työntekijöiden ja tiimien työtä voidaan muotoilla työyhteisön arjen tilanteissa.
Työmuotoilu ammatillisen koulutuksen työ- ja oppimisympäristössä -opas koostuu
1. Johdannosta
– miksi opas on kirjoitettu, miten opasta voi käyttää
2. Työmuotoilun käsite ja vaikutus/hyöty organisaatiolle
– mitä on työn muotoilu ammatillisen koulutuksen ympäristössä?
– työnmuotoilun yhteys suoriutumiseen, jaksamiseen sekä työhyvinvointiin yksilö- ja tiimitasolla
3. Keskustelu työnmuotoilusta
– miten, missä ja kuka voi ottaa asian esille?
4. Henkilökohtaistaminen, prosessikuvaus, tarpeen arviointi ja toteutus:
-esimiehen vastuu, toimintamalli
5. Suunnittelu ja toteutus: Työn muotoilun muodot ja tavat
• caset työmuotoilun arjesta ammatillisessa joulutuksessa
6. Arviointi: Vaikutusten seuranta, mittaus ja tarpeellisten muutosten tekeminen
7. Oma suunnittelma yksikön työmuotoilu/ yksilön oma suunnitelma.

Ensisijaisena oppaan kohderyhmänä ovat PKKY:n johto ja esimiehet sekä kehittämisasiantuntijat (luottamushenkilöstö kuten ts-asiamiehet ym.), yht. n. 200 henkeä. Toissijaisena Suomen ammatillisessa koulutuksessa työskentelevät esimiehet, kehittämishenkilöstö, sisältäen henkilöstöjärjestöedustajat, YT-henkilöt.

Hankkeen vastuuhenkilö

Teijo Räsänen

Tiedote

Työn pitää elää, kun ihminen elää

31.12.2012

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä (PKKY) on kirjoitettu
opaskirjanen lähiesimiehille ja kehittäjille: Työnmuotoilu
ammatillisessa koulutuksessa – Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymän toimintamalli. Oppaassa korostetaan
yksilöllistä prosessia. Työnmuotoilun tarpeita kartoitetaan
kehityskeskusteluissa, joissa sovitaan työsuunnitelmat.
Työsuojelurahasto rahoitti PKKY:n kehittämishanketta, jossa
Innotiimi Oy toimi asiantuntijana.

 

Opas on tarkoitettu auttamaan lähiesimiestä keskusteluissa ja
toimenpiteissä, kun henkilön työnkuvaa muutetaan oppimisen tai työn
paremman organisoinnin näkökulmista. Opas kirjoitettiin
työmuotoiluhankkeen ohjausryhmässä.

 

Parinsadan kappaleen ensipainos jaettiin helmikuussa 2013
työpajassa kaikille PKKY:n esimiehille.

 

Taustalla jäntevää kehittämistyötä

 

PKKY on ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjä, joka on
sijaintinsa ja alueen huoltosuhteen vuoksi tiukoilla. Se on
kuitenkin pärjännyt pitkäaikaisen kehittämistyönsä ansiosta. PKKY
on saanut opetusalan laatupalkinnon jo kolme kertaa. Henkilöstön
hyvinvointi on kuitenkin heikentynyt jatkuvassa toimintaympäristön
muutoksessa.

 

Toimintamallia kehitettiin Elämänvaiheisiin sopivalla
työmuotoilulla ja osaamisen kehittämisellä kohti korkeasuoritteista
organisaatiota eli ESKO-hankkeessa (109462). Siinä etsittiin
keinoja henkilöstön hyvinvoinnin, jaksamisen ja sitoutumisen sekä
organisaation tuottavuuden parantamiseksi.

 

Hankkeen lähtökohta oli se, että elämänvaiheeseen soveltuvaa työn
muotoilua on harjoitettava työntekijän koko urakaarena, ei vain 40–6
5-vuotiaiden leipiintymisen estäjänä. Organisaation strategiassa
pitäisi siis ottaa huomioon henkilöstön elämäntilanteen ja
työhyvinvoinnin vaatimukset. Erityisesti haluttiin hyödyntää
työyhteisön vanhimpien hiljainen tieto toiminnan
kehittämisessä.

Tutkimusosiossa verrattiin PKKY:n ja menestyvien
organisaatioiden toimintaa. Kehittämisessä  keskityttiin
työyhteisön arjessa toimivaan työn muotoiluun.

 

Henkilöstö aktiivisena

 

Hanke poiki seitsemän henkilöstön toteuttamaa oppimis- ja
kehittämisprojektia. Kaikki keskeiset tuloksellisuusmittarit
paranivat hankeaikana. Tulokset vahvistivat osallistavan
kehittämistyön merkitystä.

 

Nopeiden kehittämishankkeiden teho osoitettiin konkreettisina
kehittämisehdotuksina. Henkilöstön esittämät osahankkeet tuottivat
PKKY:lle entistä parempia työn organisointimalleja. Lisäksi muun
muassa henkilöstöstrategia uudistettiin.

 

Hankkeessa pääteltiin, että niin työn arvostusta, luottamuspääoman
rakentamista kuin työpaikan turvallisuuden kokemusta pitää
vahvistaa muutoksissa. Johtamista pitää tukea ja osahankkeiden
yhteistyötä koko organisaatiossa on parannettava. Hanke jatkuu
vuorovaikutteista johtamiskulttuuria kehittävänä työnä.

 

Oppaassa esitettyjä toimintamalleja ja taitoja harjoitetaan PKKY:n
Dialogia-hankkeen esimieskoulutuksissa ja niitä sovelletaan
todellisissa muutoskysymyksissä 2013–2014. Koulutuskuntayhtymä myy
opastaan muille ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Heli Harjula, Osmo Kukkonen, Yngve Lostedt, Nina Miinalainen, Harri Pölönen ja Marja-Lena Remes ja Teijo Räsänen (toim.). Työnmuotoilu ammatillisessa koulutuksessa – Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toimintamalli. 2013. 56 sivua. Avaa