Työn fyysinen rasittavuus lannerangan välilevyrappeuman riskitekijänä

Hanketiedot

Hankenumero
115453

Hakija
Sami Salo

Toteuttaja
Sami Salo

Lisätietoja
Sami Salo
sami_salo@hotmail.com

Toteutusaika
9.10.2015 - 15.11.2015

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2015
700 euroa

Kokonaiskustannukset
2 322 euroa

Tulokset valmistuneet
15.11.2015

Tiivistelmä

Tutkimukseni ”Työn fyysinen rasittavuus lannerangan välilevyrappeuman riskitekijänä” tulee olemaan lannerangan välilevyrappeumaa käsittelevän väitöskirjani toinen osajulkaisu.

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, minkälainen yhteys työn fyysisellä rasittavuudella ja lannerangan välilevyrappeumalla on. Tutkimuspopulaatio koostui 160 postmenopausaalisesta naisesta (ikä 61.9 – 78.0 vuotta, keskiarvo 70.22 vuotta). Tutkimuksessa lannerangan 5 välilevyn keskimääräinen rappeuma-aste jaettiin 3 luokkaan; lievä, keskivaikea tai vaikea. Työn fyysinen rasittavuus jaettiin samoin 3 luokkaan kevyt tai istumatyö, keskiraskas työ tai raskas työ. Aineiston analysoinnissa käytettiin logistisen regression monimuuttujamallia (Multinomial logistic regression).

Henkilöillä, joiden työ oli fyysisesti raskas oli todennäköisemmin vaikea välilevyrappeuma (OR=5.07, 95% CI:1.37-18.79, p=0.015), kuin lievä rappeuma. Mahdollisten sekoittavien tekijöiden huomiointi vahvisti tätä yhteyttä (OR=15.31, 95% CI: 2.97-78.97, p=0.001). Ikä (OR=1.33, 95% CI:1.14-1.56, p<0.001), L2-L4 nikamien BMD (OR=36.50, 95% CI:1.41-947.10, p=0.030) ja tupakointihistoria vuosina (OR=1.08, 95% CI:1.01-1.15, p=0.035) olivat tilastollisesti merkitseviä kovariaatteja analyysissa. Työn fyysinen rasittavuus näyttäisi olevan merkittävä riskitekijä välilevyrappeumalle postmenopausaalisilla naisilla. Pidin posteriesityksen tutkimuksestani ASBMR annual meeting kongressissa Seattlessa, USA:ssa 9-12.10.2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sami Salo

Tiedote

Raskas työ altistaa iäkkään naisen selkävaivalle

15.11.2015

Työn fyysinen rasittavuus näyttää olevan merkittävä riski lannerangan välilevyrappeumalle naisille, jotka ovat ohittaneet vaihdevuosi-iän. Lääketieteen kandidaatti Sami Salo esitteli Yhdysvaltain Seattlen kongressissa tutkimusta, jonka mukaan raskasta työtä tekevillä kohderyhmän naisilla oli yli viisi kertaa muita todennäköisemmin vaikea kuin lievä välilevyrappeuma. Löydöstä vahvisti mahdollisten sekoittavien tekijöiden ja tupakoinnin huomioon ottaminen.
 
Tutkimusaineisto koostui 160:sta vaihdevuosi-iän ylittäneestä naisesta, joiden keski-ikä oli 70,22 vuotta.

Salo esitteli posterinsa American Society for Bone and Mineral Research -järjestön kongressissa, joka järjestettiin 9.–12. lokakuuta 2015. Kongressin tärkeimpiä teemoja ovat luu- ja osteoporoositutkimus sekä ikääntymiseen liittyvät sairaudet, kuten selkäsairaudet. Salo arvioi, että kongressi lienee maailman arvostetuin tieteenalallaan. Salo oli saanut esitysmatkaansa Työsuojelurahaston matkastipendin.

Salo tekee väitöskirjaa Itä-Suomen yliopiston Kuopion yksikköön. Esitys työn fyysisen rasittavuuden riskistä lannerangan välilevyrappeumalle on hänen väitöskirjansa toinen osajulkaisu. Julkaisulla on kahdeksan muuta tekijää. Tutkimus on tarkoitus julkaista tieteellisenä vertaisarvioituna artikkelina vuonna 2016.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Posteri

S. Salo1, V. Leinonen4, T. Rikkonen1, P.Vainio3, J. Marttila3 , R. Honkanen1, M. Tuppurainen1,5 H. Kröger1,2, J. Sirola1,2

1.Kuopio Musculoskeletal Research Unit (KMRU), University of Eastern Finland 2. Dept. of Orthopedics, Kuopio University Hospital (KUH), Kuopio, Finland 3. Dept. of Radiology, KUH, 4. Dept. of Neurosurgery, KUH, 5. Dept. of Obstetrics and Gynecology, KUH

Physical strenuousness of occupation is risk factor for intervertebral disc degeneration Avaa