Työn imu tietotyön murroksessa

Hanketiedot

Hankenumero
117147

Hakija
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Toteuttaja
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja
Sanna Sintonen
sanna.sintonen@lut.fi

Toteutusaika
1.6.2017 - 31.10.2018

Työsuojelurahaston päätös
1.6.2017
64 000 euroa

Kokonaiskustannukset
96 134 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2018

Tiivistelmä

Vaativaa asiantuntijatyötä voidaan tehdä digitaalisten innovaatioiden avulla ilman perinteistä esimiestä ja kuukausipalkkaa, ajasta ja paikasta riippumatta, tiimeissä tai täysin itsenäisesti. Tietotyön markkinat voivat olla työtä välittävien digitaalisten alustojen ansiosta globaalit ja tietotyöläisten on mahdollista myydä työtään projekti tai jopa tehtävä kerrallaan. Tietotyöläisten omat arvot voivat vaikuttaa siihen, mihin organisaatioon, tiimiin tai verkostoon omaa osaamista ollaan valmiita tarjoamaan. Tämä työn murros voi muuttaa myös sitä, miten tietotyöläiset sitoutuvat työhönsä ja miten uuden työn kontekstissa kehittyy työn imua, joka on positiivinen työssä suoriutumista kuvaava käsite. Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää malli työn imun syntymekanismeista sekä sen tukemisesta ja johtamisesta uuden työn epätyypillisissä työsuhteissa. Hankkeessa kerätään määrällistä (kyselytutkimukset) ja laadullista (haastattelut, havainnointi) aineistoa edelläkävijäyritysten digitaalisilla alustoilla epätyypillisissä työsuhteissa olevilta asiantuntijoilta sekä perinteisessä palkkatyössä työskentelevältä vertailuryhmältä. Kohdeyritykset hyötyvät tuloksista osana omaa kehittämistyötään. Hankkeen tulokset valmistuvat asteittain ja niitä on suunniteltu hyödynnettävän jatkohankkeessa, jossa rakennetaan malleja, mittareita ja kehittämispolkuja toimintamallejaan uudistaville suomalaisille organisaatioille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanna Sintonen

Aineisto

Kirsimarja Blomqvist, Laura Olkkonen, Ilona Toth, Sanna Sintonen. 2018. Työn imu tietotyön murroksessa.
ISBN 978-952-335-326-8 (nid.) ISBN 978-952-335-327-5 (PDF)
https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/158923/Ty%C3%B6n%20imu%20loppuraportti%20web.pdf Avaa