Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennuksella hyvinvointia ja terveyttä

Hanketiedot

Hankenumero
180002

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Piia Seppälä
piia.seppala@ttl.fi

Toteutusaika
14.1.2019 - 1.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
4.12.2018
110 000 euroa

Kokonaiskustannukset
221 302 euroa

Tiivistelmä

Työn tuunaaminen on työntekijälähtöistä työn kehittämistä, jonka avulla työntekijä voi säädellä ja tasapainottaa työolosuhteitaan – työn voimavaroja ja vaatimuksia – ja siten edistää työhyvinvointiaan, työn imua. Työn imu taas aikaansaa erilaisia terveyshyötyjä ja työn imun tiedetään olevan yhteydessä sydämen toiminnan terveeseen autonomiseen säätelyyn (lisääntynyt parasympaattinen säätely).

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, voidaanko työntekijöiden työn tuunaamista edistää verkkoavusteisesti toteutetulla kehittämisvalmennuksella. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, voidaanko työn tuunaamisen verkkovalmennuksen avulla lisätä työn imua ja sen myötä sydämen toiminnan parasympaattista säätelyä työaikana.

Petäjäveden kunnan kaikki työpaikat (n = 16) ja työntekijät (n = 258) osallistuvat työn tuunaamisen valmennukseen. Tutkimuksessa hyödynnetään kvasikokeellista tutkimusasetelmaa ja odotuslista-menetelmää. Työn tuunaamista ja työn imua mitataan tutkimuskyselyllä ja sydämen parasympaattista säätelyä tutkitaan sykevaihtelua mittaamalla. Kysely ja mittaukset toteutetaan kolme kertaa (ennen-jälkeen-seuranta). Analyysit tehdään latentilla kasvukäyrämallinnuksella.

Tutkimus tuottaa täysin uutta tietoa työn tuunaamisen edistämisestä verkkovalmennuksen keinoin, ja sen mahdollisista laajemmista työhyvinvointi- ja terveyshyödyistä. Työn tuunaamisen verkkovalmennus on nykyaikainen mahdollisuus työolojen ja työtoiminnan kehittämiseen, kun tavoitteena on terve ja hyvinvoiva työntekijä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Piia Seppälä