Työn ja muun elämän rajojen hallinta teknologiavälitteisessä joustavassa työssä

Hanketiedot

Hankenumero
115294

Hakija
Anu Sivunen

Toteuttaja
Anu Sivunen

Lisätietoja
Anu Sivunen
anu.e.sivunen@jyu.fi

Toteutusaika
1.6.2015 - 30.4.2016

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2015
5 000 euroa

Kokonaiskustannukset
121 188 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2016

Tiivistelmä

Toteutettava hanke liittyy post doc -tutkijavierailuuni Unversity of California Santa Barbarassa (UCSB) Yhdysvalloissa, ja erityisesti tutkijavierailuun sisältyviin lyhyempiin vierailuihin kahdessa muussa yliopistossa Yhdysvalloissa. Hanke on alkanut 31.3.2015 ja se kestää 30.4.2016 saakka. Tutkijavierailuni UCSB:ssa vahvistaa jo aloittamiani yhteistyösuhteita yliopiston viestinnän laitoksella. Tutkijavierailuni aikana analysoin yhdessä professoreiden Ronald Rice ja Karen Myers kanssa keräämääni aineistoa joustavaan, teknologiavälitteiseen työhön sekä tietotyöläisten työn ja muun elämän rajojen hallintaan liittyen, ja kirjoitan siihen pohjautuvia artikkeleita. Yhteistyö alan huippututkijoiden kanssa myös vahvistaa mahdollisuuksia saada hankkeen tuloksia julkaistavaksi arvostettuihin tieteellisiin lehtiin.

Tutkijavierailun aikana toteutan myös lyhyemmät tutkijavierailut Rutgersin yliopistoon, New Jerseyhin sekä Santa Claran yliopistoon, Pohjois-Kaliforniaan. Teen yhteistyötä näissä yliopistoissa Associate Professor Jennifer Gibbsin sekä Professor Terri Griffithin kanssa, ja he ovat kutsuneet minut vierailuille tämän vuoden aikana analysoimaan keräämäämme aineistoa, keräämään uutta dataa ja suunnittelemaan uusia yhteistyöprojekteja sekä pitämään esityksiä tutkimuksestani.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anu Sivunen

Tiedote

Joustavan työn hyödyt ja hallinnan tunne kulkevat käsikynkkää

30.4.2016

Joustavan työn ja teknologian hyödyt ovat yhteydessä työntekijän kokemaan hallinnan ja omistajuuden tunteeseen. Anu Sivusen tutkimuksista selviää myös, että uudenlaiset työtilat voivat joko lisätä vuorovaikutusta tai kangistaa kaavoihin.

FT Anu Sivunen on tutkinut joustavaa työtä ja teknologian käyttöä työajan ulkopuolella sekä niiden merkitystä yksilön työn ja muun elämän tasapainolle.

Tutkimus osoittaa, että joustavan työn koetut hyödyt ja haasteet ovat yhteydessä työntekijän kokemaan hallinnan ja omistajuuden tunteeseen.

”Mitä vahvempi omistajuus joustotyötä kohtaan oli, sitä vähemmän joustavat työajat ja aina läsnä oleva teknologia haastoivat työntekijän työn ja elämän tasapainoa”, Sivunen kertoo.

O­­­mistajuuden kokemus ei ole välttämättä yhteydessä siihen, kuinka kokenut joustotyön tekijä työntekijä on.

Vahva omistajuus rakentuu hallinnan tunteesta käytössä oleviin yhteydenpitovälineisiin sekä oman saavutettavuuden rajojen hallintaan. Esimerkiksi kannettava tietokone saatetaan jättää työpaikalle työn ja vapaa-ajan rajojen hallitsemiseksi.

Uudet työympäristöt muuttavat vuorovaikutusta

Sivunen on myös tarkastellut uudenlaisten työympäristöjen merkitystä työn tekemiselle.

Työtiloissa joissa ei ole nimettyjä työpisteitä, työntekijöiden vuorovaikutus voi olla aktiivisempaa, spontaanimpaa ja organisaatiorajoja ylittävää.

Toisaalta nimeämättömät työpisteet eivät automaattisesti saa työntekijöitä jakamaan tietoa ja tekemään yhteistyötä organisaatiorajojen yli. Vuorovaikutus joustavissa työtiloissa voi myös kangistua kaavoihin ja tiloissa voi olla häiriötä tai keskeytyksiä.

Sivusen tutkimusten tuloksia voidaan hyödyntää työelämän joustavien työaika- ja paikkaratkaisujen kehittämisessä. Tulokset auttavat myös joustavaa työtä tekevien työntekijöiden kouluttamisessa ja työhyvinvoinnin lisäämisessä.

Sivunen teki tutkimustyötä Työsuojelurahaston tuella ollessaan tutkijavierailulla University of California Santa Barbarassa, Yhdysvalloissa. 

Toimittaja
Camilla Lehtinen