Työn ja oppimisen tutkimuksen 9. kansainvälinen konferenssi (RWL 9) Singaporessa

Hanketiedot

Hankenumero
115455

Hakija
Anneli Eteläpelto

Toteuttaja
Anneli Eteläpelto

Lisätietoja
Anneli Eteläpelto
anneli.etelapelto@jyu.fi

Toteutusaika
9.12.2015 - 27.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2015
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 408 euroa

Tulokset valmistuneet
27.12.2015

Tiivistelmä

Matkan tarkoitus on osallistua Researching Work and Learning (RWL 2015) konferenssiin Singaporessa (http://www.rwl2015.com/) ja esitellä siellä omia työssä oppimiseen liittyviä tutkimuksia sekä toimia symposiumin järjestäjänä. Lisäksi tarkoituksena on tavata yhteistyökumppaneita ja suunnitella heidän kanssaan jatkoyhteistyötä sekä osallistua kongressin osallistujille jaettavan kirjan ’Towards a new understanding of Workplace Learning’ julkistamiseen. Olen kirjoittanut kirjaan luvun ’The role of work identity and agency in workplace learning’.

Järjestämme saksalaisten yhteistyökumppaniemme kanssa kongressiin symposiumin, jossa on tarkoitus keskustella ammatillisen toimijuuden erilaisista teoreettisista lähestymistavoista. Omassa paperiesityksessäni tarkastelen subjektilähtöistä sosiokulttuurista ammatillisen toimijuuden ja identiteettin määrittelyä. Lisäksi esitän paperin nuorten opettajien ammatillisesta toimijuudesta. Katja Vähäsantasen kanssa osallistun posteriin, jossa esitellään TSR:n rahoittamassa ALW-21hankkeessa kehiteltävää toimijuuden arviointiin tarkoitettua kyselylomaketta. Olen myös mukana Katja Vähäsantasen esittelemässä paperissa, jossa kuvataan TSR:n rahoituksella kerätyn monitasoisen työelämäintervention (työidentiteettivalmennus, johdon valmennus ja työkonferenssi) päätuloksia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anneli Eteläpelto

Tiedote

Ammatillista toimijuutta tutkitaan Suomessa

27.12.2015

Ammatillista toimijuutta tulisi tutkia subjektikeskeisestä
sosiokulttuuurisesta viitekehyksestä, jossa huomioidaan
ammatilliset identiteetit sekä toimijuuden sosiokulttuurinen ja
materiaalinen konteksti.

Tutkija
Anneli Eteläpelto esitteli tukimustaan Työn ja
oppimisen 9. kansainvälisessä konferenssissa Singaporessa
joulukuussa 2015. Lisäksi hän pohti esityksessään, millaisia
metodisia johtopäätöksiä tulisi tehdä ammatillisen toimijuuden
tutkimiseen ja sen vahvistamiseen työelämässä.

Esitykset pohjautuivat Työsuojelurahaston rahoittamiin hankkeisiin
Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen
muuttuvassa työssä (TSR
112125) ja Toimijuutta edistävään työssä
oppimiseen (ALW-21) – Prosessit, kriittiset edellytykset ja
tulokset (TSR
114081)

Eteläpelto osallistui myös kongressin osallistujille jaettavan
kirjan ’Towards a new understanding of Workplace Learning’
julkistamiseen. Hän on kirjoittanut kirjaan luvun ’The role of work
identity and agency in workplace learning’.

Hän järjesti saksalaisten ja australialaisten kollegojen kanssa
kongressiin symposiumin, jossa keskusteltiin ammatillisen
toimijuuden erilaisista teoreettisista lähestymistavoista.

Eteläpelto esitteli Katja Vähäsantasen kanssa posterin, jossa
kuvattiin Työsuojelurahaston rahoittamassa ALW-21- hankkeessa (
TSR 114081) kehiteltävää ammatillisen
toimijuuden arviointiin tarkoitettua arviointilomaketta.

Anneli Eteläpelto toimi yhden symposiumin järjestäjänä ja yhden
paperisession puheenjohtajana.

Työsuojelurahasto on tukenut Anneli Eteläpellon osallistumista
kongressiin matkastipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman