Työn ja perheen yhteensovittamisen kehityspolut naisilla ja miehillä: yhteydet työoloihin, perhetilanteeseen, työkykyyn ja sairauspoissaoloihin

Hanketiedot

Hankenumero
200129

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Päivi Leino-Arjas
paivi.leino-arjas@ttl.fi

Toteutusaika
1.8.2020 - 31.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
28.4.2020
110 000 euroa

Kokonaiskustannukset
177 127 euroa

Tiivistelmä

Laskevan syntyvyyden ja ikääntyvän väestön Suomessa korostuu työn ja perheen hyvän yhteensovittamisen tarve. Työ ja perhe ovat keskeiset elämänalueet useimmille aikuisikäisille ja ne voivat monin tavoin rikastuttaa toisiaan. Monesti kuitenkin niihin liittyvät roolivaatimukset ovat keskenään ristiriidassa ajan, energian ja muiden resurssien käytön suhteen. Työ-perhe – ja perhe-työ -konfliktien kehityspolkuja tunnetaan puutteellisesti ja konfliktien merkityksestä terveydentilan ja työkyvyn muutosten ja sairauspoissaolojen kannalta kaivataan lisätietoa. Tutkimme työstä perheelle ja perheestä työlle aiheutuvien ongelmien trajektoreja ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä erikseen naisilla ja miehillä sekä sosiaaliryhmän mukaan. Erityisesti tutkimme työn psykososiaalisten kuormitus- ja resurssitekijöiden suhdetta konfliktien kehitykseen. Tarkastelemme konflktien ennustavuutta terveyden ja työkyvyn muutosten sekä lyhyiden sairauspoissaolojen suhteen; pidempiä poissaoloja tutkimme päädiagnoosiryhmittäin. Aineistoina ovat suomalaisten sairaalatyöntekijöiden ja Helsingin kaupungin työntekijöiden pitkät seurannat, joihin on liitetty sairauspoissaolotietoja työnantajien ja Kelan rekistereistä. Tulokset voivat auttaa niin organisaatioita kuin työntekijöitä oivaltamaan työn ja perheen vuorovaikutusilmiöiden merkityksen hyvinvoinnille ja työkyvylle ja löytämään konkreettisia mahdollisuuksia näiden elämänalueiden keskinäiseen tasapainottamiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Leino-Arjas