Työn ja taloudellisen riippumattomuuden merkitys nuoren aikuisen identiteetin muodostumiselle

Hanketiedot

Hankenumero
117269

Hakija
Rasmus Mannerström

Toteuttaja
Rasmus Mannerström

Lisätietoja
Rasmus Mannerström
rasmus.mannerstrom@helsinki.fi

Toteutusaika
2.11.2017 - 6.11.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 160 euroa

Tulokset valmistuneet
6.11.2017

Tiivistelmä

Osana psykologian väitöskirjaani tutkin miten nuorten aikuisten työelämään siirtyminen ja taloudellinen riippumattomuus vaikuttavat heidän identiteettiin ja hyvinvointiin. Lähemmin tarkasteltuna, mikä merkitys on esimerkiksi työsuhteen laadulla ja kestolla? Tutkimusaihe on äärimmäisen tärkeä, koska vakaan identiteetin saavuttaminen – työlämään ja ylipäätään tulevaisuudensuunnitelmiin sitoutuminen vaikuttaa merkittävästi yksilön psyykkiseen hyvinvointiin. Tutkimusaihe on myös ajankohtainen, koska viime vuosikymmeninä nuorten aikuisten identiteetin muodostus on huomattavasti vaikeutunut ja pitkittynyt suurten sosiaalisten ja taloudellisten mullistusten myötä. Globalisaation, laman ja työsuhteiden silppuuntumisen mukanaan tuoma jatkuva epävarmuus vaikeuttaa päätöksentekoa ja syvällisempää sitoutumista esimerkiksi työpaikkaan ja työnantajaan. Tällä on tietenkin vakavia seurauksia niin työntekijälle, yrityksille kuin työelämälle yleisesti. Tutkimuksessani tarkastelen tilastollisten menetelmien avulla miten eri identiteeti prosessit ja statukset linkittyvät työelämään siirtymiseen, taloudelliseen riippumattomuuteen Hankkeeni tavoitteena on esitellä tutkimustani kansainväliselle yleisölle

Hankkeen vastuuhenkilö

Rasmus Mannerström

Tiedote

Nuoren kyky pohtia omaa uraa on hyvä

6.11.2017

 

Kun nuori on sitoutunut opintoihin ja hänellä on sisäiset työarvot, hänen työidentiteettinsä on todennäköisesti vakaa ja positiivinen, todetaan tekeillä olevassa väitöskirjassa.

Rasmus Mannerströmin väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että 26 vuoden iässä vahvan työidentiteetin omaavat ovat orientoituneet työelämää kohden, kokeneet työelämän merkityksellisenä ja sitoutuneet vahvasti opintoihinsa jo aikaisin.

He myös pyrkivät aktiivisesti muokkaamaan työympäristöänsä enemmän kuin epävarman identiteetin omaavat. Tulosten johtopäätös on, että nuorten aikuisten kyky pohtia urasuunnitelmiaan ja sitoutua niihin on vakaampi kuin aiemmin on luultu.

 Mannerström esitteli Helsingin yliopiston psykologian väitöstutkimustaan Society for the Study of Emerging Adulthoodin (SSEA) järjestämässä konferenssissa Yhdysvalloissa marraskuussa 2017.

Työsuojelurahasto on tukenut tutkijan osallistumista konferenssiin matkastipendillä.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Konferenssin verkkosivujen osoite on http://ssea.org/conference/2017/index.html.

Rasmus Mannerström. -posteriesitys. Avaa