Työn merkityksellisyys: Zhuangzi ja viisas suhde työhön

Hanketiedot

Hankenumero
230264

Hakija
Juha Leino

Toteuttaja
Juha Leino

Lisätietoja
Juha Leino
juha.leino@gmail.com

Toteutusaika
1.9.2023 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
8 000 euroa

Kokonaiskustannukset
8 000 euroa

Tulokset valmistuneet
12.1.2024

Tiivistelmä

Työn kokeminen merkitykselliseksi lisää työntekijän tehokkuutta ja hyvinvointia. Merkityksellisyyttä usein käsitellään johtamiskysymyksenä, mikä vie työntekijöiltä toimijuutta. Se myös helposti nähdään tiettyjen ammattien etuoikeudeksi, vaikka kaikki työ on arvokasta (esim. ilman laitoshoitajia kirurgit eivät voisi leikata). Taolaisen Zhuangzin humoristiset ja syvälliset tarinat herättävät meidät työmme merkityksellisyyteen. Kirjassa tarkastellaan näitä kertomuksia nykytyöelämän näkökulmasta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha Leino

Tiedote

Työ, onnellisuus ja merkityksellisyys: Työ tienä tiettömälle tielle

12.1.2024

Tiivistelmä

Vaikka työllä on täydet edellytykset olla merkityksellisyyden lähde, neljä viidesosaa eurooppalaisista lähinnä odottelee työpäivän loppumista kokematta työn imua. Taolaisen filosofian klassikko Mestari Zhuang koostuu sadoista lyhyehköistä kertomuksista, joista nousee visio viisaasta elämisestä epävarmassa ja suhteellisessa maailmassa. Se opettaa meitä päästämään irti opituista totuuksista ja asenteista, jolloin rentoudumme virtaamaan. Mestari Zhuang näkee työn merkityksellisyyden lähteenä ja itsensä kultivoimisen välineenä, jonka avulla voimme ylittää itsemme unohtamalla itsemme työn tarjoamaan virtauskokemukseen. Tämä kirja auttaa meitä tarkastelemaan työtä moniperspektiivisesti, jolloin vapaudumme näkemään siinä tien tiettömälle tielle.

Lähtökohdat

EU:ssa iso osa työntekijöistä oleilee töissä hiljaisesti (72 %) tai äänekkäästi (15 %) irrottautuneina (Gallup). Toksiset työpaikat aiheuttavat stressiä, sairauksia ja henkistä pahoinvointia. Asiaa tarkastellaan usein johtamiskysymyksenä, mikä onkin tärkeä osa sitä, mutta tämä näkökulma riistää työntekijöiltä toimijuuden ja näkee heidät passiivisina hahmoina heidän osallistamisensa sijaan. Tässä kirjassa työntekijät nähdään toimijoina, joilla on valta ja vastuu omasta työntekijäkokemuksestaan.

Aineisto -Mitä aineistoja, tutkimuksia yms. hyödynsit tietokirjassasi.

Tämän kirjan visio työn käyttämisestä välineenä itsensä harjoittamiseen ja merkityksellisyyden löytämiseen perustuu noin 2000 vuotta vanhan daolaisen filosofian klassikkoteoksen, Mestari Zhuangin, ajatuksiin viisaasta elämisestä epävarmassa ja suhteellisessa maailmassa. Mestari Zhuangin ajatuksia onnellisuuden ja merkityksellisyyden löytämisestä työn virtauksesta ja autenttisesta tekemisestä tarkastellaan laajasti asiaan liittyvän tutkimustiedon valossa.

Menetelmät

Mestari Zhuang koostuu sadoista lyhyemmistä ja pitemmistä kertomuksista. Tätä kirjaa varten näistä kertomuksista valittiin sen teemaan liittyvät ja sitä valottavat kertomukset, jotka sitten käännettiin kiinasta suomeksi. Lisäksi tehtiin laaja kirjan teemoihin liittyvän kirjallisuuden läpikäynti. Kirjallisuus kattaa Mestari Zhuangia ja daolaisuutta käsittelevää kirjallisuutta sekä laajahkon tiedeaineiston, jonka avulla Mestari Zhuangin visiota tarkastellaan nykytietämyksen valossa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Mestari Zhuangin kertomukset näyttävät meille, miten hyödyntämällä perspektiivisyyttä voimme saada työstämme merkityksellisyyden ja onnellisuuden lähteen. Työ ei enää ole jotain, mitä tehdään vain rahan saamiseksi, vaan se muuttuu itsensä kultivoimisen välineeksi. Kyse ei ole työismistä vaan mielekkäästä suhteesta siihen, mitä teemme joka tapauksessa merkittävän osan elämästämme. Kirjan ajatuksia voi soveltaa sekä työelämässä työhönsä että eläkkeellä ollessa harrastuksiinsa.

Aineisto

Työ, onnellisuus ja merkityksellisyys: Työ tienä tiettömälle tielle. Tiivistelmä Avaa