Työn merkityksellisyys: Zhuangzi ja viisas suhde työhön

Hanketiedot

Hankenumero
230264

Hakija
Juha Leino

Toteuttaja
Juha Leino

Lisätietoja
Juha Leino
juha.leino@gmail.com

Toteutusaika
1.9.2023 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
8 000 euroa

Kokonaiskustannukset
8 000 euroa

Tiivistelmä

Työn kokeminen merkitykselliseksi lisää työntekijän tehokkuutta ja hyvinvointia. Merkityksellisyyttä usein käsitellään johtamiskysymyksenä, mikä vie työntekijöiltä toimijuutta. Se myös helposti nähdään tiettyjen ammattien etuoikeudeksi, vaikka kaikki työ on arvokasta (esim. ilman laitoshoitajia kirurgit eivät voisi leikata). Taolaisen Zhuangzin humoristiset ja syvälliset tarinat herättävät meidät työmme merkityksellisyyteen. Kirjassa tarkastellaan näitä kertomuksia nykytyöelämän näkökulmasta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha Leino