Työn M&M -kortisto: Vastavoimaa merkityksettömyydelle

Hanketiedot

Hankenumero
240152

Hakija
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Toteuttaja
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Lisätietoja
Tuija Oikarinen
tuija.oikarinen@lut.fi

Toteutusaika
2.5.2024 - 31.8.2025

Työsuojelurahaston päätös
23.4.2024
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
34 261 euroa

Tiivistelmä

Työn M & M-kortisto ohjaa pelillisesti keskustelemaan työn merkityksellisyydestä ja toimii merkityksellisyyden tukemisen yhteisöllisenä toimintamallina. Työn merkitykselliseksi kokeminen nähdään inhimillisenä tarpeena ja sillä on useita positiivisia seurauksia työhön. Digitaalisena ja painettuna korttipakkana toteutettava kortisto mahdollistaa yhteisölähtöisen keskustelun autenttisista työn kokemuksista, luo yhteisiä merkityksenannon tiloja ja viestii tutkimustietoa työn merkityksellisyydestä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuija Oikarinen