Työn m&m – yhteistutkijuudella ymmärrystä työn merkityksellisyyteen ja merkityksettömyyteen

Hanketiedot

Hankenumero
210345

Hakija
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Toteuttaja
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Lisätietoja
Tuomo Uotila
tuomo.uotila@lut.fi

Toteutusaika
3.1.2022 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
9.11.2021
130 000 euroa

Kokonaiskustannukset
210 372 euroa

Tiivistelmä

Tutkimus selvittää työn merkityksellisyyttä ja merkityksettömyyttä (m&m) opetusalalla ja ikääntyneiden palveluissa työskentelevien kokemuksia ja arvioita vertaillen. Aineisto kerätään kyselyin ja yhteistutkijuudella. Tutkimus tuottaa tietoa työn merkityksellisyyden tukemisesta ja merkityksettömyyden ehkäisemisestä ja m&m -kokemusten ja arvioiden erityislaaduista. Tuloksena syntyy yhteiskehittämisen toimintatapa merkityksellisyyden vaalimiseen ja merkityksettömyydeltä suojautumiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuomo Uotila