Työn muokkaus aivoinfarktin jälkeen työhön palaamisen tukena

Hanketiedot

Hankenumero
220300

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Teemu Paajanen
teemu.paajanen@ttl.fi

Toteutusaika
1.2.2023 - 31.5.2026

Työsuojelurahaston päätös
29.11.2022
170 000 euroa

Kokonaiskustannukset
285 113 euroa

Tiivistelmä

Työikäisistä merkittävällä osalla on kognitioon vaikuttavia sairauksia. Työurien pidentyessä erityisesti aivoverenkiertohäiriöiden ja muistisairauksien esiintyvyys työelämässä kasvaa. Työn kognitiivisten vaatimusten kasvuun yhdistettynä tämä muodostaa merkittävän haasteen työelämässä. Tutkimme interventioasetelmassa kognitiivisen työn muokkauksen hyötyjä aivoinfarktin sairastaneiden työhön palaamisen tukena. Tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa kognitioon vaikuttavissa sairauksissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Teemu Paajanen