Työn muuttuvat muodot, perhevapaat ja työn ja perheen yhteensovittaminen

Hanketiedot

Hankenumero
210330

Hakija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Toteuttaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätietoja
Johanna Närvi
johanna.narvi@thl.fi

Toteutusaika
1.1.2022 - 31.5.2024

Työsuojelurahaston päätös
9.11.2021
105 000 euroa

Kokonaiskustannukset
228 739 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan pienten lasten vanhempien ansiotyön ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä perhevapaiden käyttöä joustavoituvilla työmarkkinoilla väestökyselyn avulla. Tulokset hyödyttävät työpaikkojen perheystävällisten käytäntöjen kehittämistä sekä perhe- ja työpolitiikan arviointia ja perhevapaauudistuksen vaikutusten ennakkoarviointia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Närvi