Työn tuottavuuden, turvallisuuden ja ergonomian kehittäminen KJ-Ilmastointi Oy:ssä

Hanketiedot

Hankenumero
114412

Hakija
KJ-ilmastointi Oy

Toteuttaja
KJ-ilmastointi Oy

Lisätietoja
Ritva Laakso
ritva.laakso@kj-ilmastointi.fi

Toteutusaika
16.9.2014 - 31.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
30.9.2014
8 000 euroa

Kokonaiskustannukset
16 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2014

Tiivistelmä

KJ-Ilmastointi Oy:n kehittämishankkeen tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja työhyvinvointia erityisesti yrityksen IV-asennuksessa ja kanavarakenteiden verstastuotannossa. IV-asennuksessa logistiikan ja työnsuunnittelun parantamisella lisätään asentajien työn tehokkuutta ja mielekkyyttä, tuotannossa työtapojen ja työmenetelmien järkeistämisen tavoitteena on poistaa työturvallisuus- ja ergonomiahaittoja.

Kehittämishankkeella halutaan nostaa esille myös syntynyttä hiljaista tietoa sekä luoda yhdessä asiantuntijoiden, yritysjohdon ja työntekijöiden kanssa hyviä toimintamalleja yrityksen sisälle, joilla turvataan työntekijöiden hyvinvointi, työn laatu ja sujuvuus. Hankkeessa koulutetaan koko henkilökunta työn tuottavuuden ja työntutkimuksen perusteisiin, mikä parantaa henkilöstön kehittämisosaamista ja kehittämisen jatkuvuutta yrityksessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ritva Laakso

Tiedote

Oikea työergonomia ehkäisee sairastelua

31.12.2014

Nurmijärveläinen KJ-Ilmastointi Oy hankki verstaalleen korkeudeltaan säädettävän työtason ja kohdevalaisimen pokkauskoneelle, jota käytetään pintapeltikorjauksiin. TTS Kehitys Oy:n toteuttamassa kehityshankkeessa päätettiin myös järjestää turvavarusteiden käyttökoulutusta.

Lähtevien tuotteiden reitti siirrettiin ilmastointiyrityksessä päätyovelta sivuovelle, mikä vaikuttaa verstaassa siirtymisiin ja kuljetuksiin.

Konkreettisiin ratkaisuihin kuuluvat myös riskinarvioinnit, joihin kiinnitetään nyt erityistä huomiota uusien työmaiden asennustöissä.

Työsuojelurahasto rahoitti kehittämisavustushanketta, joka toteutettiin loka–joulukuussa 2014 Nurmijärven Klaukkalan verstaassa ja Espoon Suomenojan asennustyömaalla.

Tuotannosta tukielinvaivoja

KJ-Ilmastointi Oy:ssä oli havaittu tuki- ja liikuntaelinvaivoja kokoonpano- ja asennustöissä. Vaivoja aiheuttavat taakkojen käsittely käsin, kuormittavat työasennot ja liikkeet sekä tärinä ja kylmät olot. Kehittämisavustushankkeella yritettiin ratkaista työn tehokkuuden, ergonomian ja työturvallisuuden ongelmia.

Ennen aineiston keruuta TTS-asiantuntijat järjestivät valmennuspäivän ilmastointiyrityksen koko henkilöstölle. Valmennuksessa keskityttiin tuottavuuteen ja työntutkimukseen.

Alkuhaastattelussa asiantuntijat kartoittivat ilmastointiyrityksen edustajilta kehittämiskohteet.

Työasennoissa paljon parannettavaa

TTS:n asiantuntijat havainnoivat ja videokuvasivat kokoonpano- ja asennustöitä sekä haastattelivat työntekijöitä. Löydösten perusteella määriteltiin muun muassa työkyvyn ja työturvallisuuden riskejä sekä työajan käyttöä.

Selvitetyistä työkohteista tunnistettiin 139 kuormitus- tai vaaratilannetta. Näistä yli puolet eli 77 kohdistui kokoonpanoon, usein huonoihin työasentoihin. Asennuksista tunnistettiin 40 ja nostoista 22 haitallista kuormitusta tai vaaratilannetta.

Parannettavaa löytyi myös turva- ja suojavarusteiden käyttämisestä; aputasoja pitäisi säätää tehtävän mukaan; työnjaosta pitäisi sopia aiempaa tarkemmin; työ pitäisi suunnitella aiempaa huolellisemmin ja työmailla pitäisi tehdä riskikartoitukset.

Osa ideoista toteutettiin heti

Kehittämisryhmään kuului yrityksen henkilöstöryhmien edustajia ja TTS:n asiantuntijat. Ryhmä katsoi noin viisi tuntia videokuvaa ja kirjasi havaintojen perusteella ehdotetut kehittämistoimet. Lisäksi työnjohto ja työntekijät kokoontuivat kahdesti.

Karsinnan jälkeen kehittämisideoiden määräksi tuli 65. Niistä valittiin heti toteutettavat toimet, ja osa kehittämisideoista jäi yrityksen toteutettaviksi hankkeen jälkeen.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Aila Peippo-Pasuri, Annikki Pere, Veli-Matti Tuure & Keijo Vesilahti.

Työn tuottavuuden, ergonomian, työturvallisuuden ja työmenetelmien kehittäminen KJ-Ilmastointi Oy:ssä. http://https://www.tsr.fi/documents/20181/318411/114412-loppuraportti-TSR+Loppuraportti.pdf

. Loppuraportti 2.2.2015. TTS Työtehoseura. 11 sivua.