Työnantajalähtöisen opettamisen mallista tukea uudenlaiseen työnteonmalliin ja verkostoyhteistyöhön

Hanketiedot

Hankenumero
230406

Hakija
Helsingin kaupunki

Toteuttaja
Uniikkiura Oy

Lisätietoja
Katri Hyrsky
katri.hyrsky@hel.fi

Toteutusaika
16.10.2023 - 31.5.2024

Työsuojelurahaston päätös
6.10.2023
12 425 euroa

Kokonaiskustannukset
24 850 euroa

Tiivistelmä

Konepajan lukio aloittaa säännöllisen, kaikki oppiaineet osallistavan työnantajayhteistyön syksyllä 2024. Yhteistyössä opiskelijat toteuttavat työnantajien välittämiä toimeksiantoja opettajien työnjohdon ja opetuksen avulla oppiainesubstanssia hyödyntämällä. Kehittämishankkeessa tunnistetaan ja sanoitetaan työnkuvan muutoksia ja mallinnetaan yhteistyössä opettajien kanssa työnantajalähtöisen opettamisen malli, jonka opettajat ymmärtävät, mihin he voivat sitoutua ja joka on realistinen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Katri Hyrsky