Työnohjaajien kouluttajakoulutuksen suunnittelu ja käynnistäminen

Hanketiedot

Hankenumero
113057

Hakija
Suomen Työnohjaajat ry

Toteuttaja
Suomen Työnohjaajat ry

Lisätietoja
Tuula Penttilä
tuula.penttila@suomentyonohjaajat.fi

Toteutusaika
2.1.2013 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
20.3.2013
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
45 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on laatia työnohjaajien kouluttajakoulutukselle opintosuunnitelma vuoden 2013 aikana, organisoida koulutukseen hakuprosessi ja valita opiskelijat keväällä 2014 ja käynnistää koulutus eri kouluttajatahojen yhteistyönä syksyllä 2014.

Opintosuunnitelmaan luodaan työnohjaajien kouluttajakoulutukselle tavoitteet, keskeiset sisällöt sekä arviointikriteerit. Hankkeen kohderyhmänä ovat Suomessa toimivat työnohjaajakouluttajat ja työnohjaajien työnohjaajat.

Hankkeen seurauksena toimialan ammatillisuuden kehittämiseen liittyvä, toimijoiden vertailua ja siten tervettä kilpailua edistävä yhteinen kieli vahvistuu. Hankkeen vaikutukset näkyvät kouluttaja-ammattilaisten välisessä verkottumisessa ja ammatillisessa keskustelussa ja siten laadun tuottamisena tuleviin kouluttajakoulutuksiin ja sen välityksellä työnohjaajakoulutusten laadun kehittymiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuula Penttilä

Tiedote

Koulutuksesta pedagogisia valmiuksia

31.12.2015

Työnohjaajien kouluttajien koulutusprojekti toi pedagogisia
valmiuksia teorian, dialogisen jäsentämisen ja reflektion kautta.
Kouluttajakoulutuksessa opiskeli 15 työnohjaajaa.

 Suomen
Työnohjaajien kouluttajakoulutuksen hankkeen myötä
työnohjaajakoulutusten laatua Suomessa voidaan kehittää.
Työnohjaajien kouluttajakoulutus STOry käynnistyi syyskuussa 2014,
ja koulutusohjelmasta valmistui 15 kouluttajaa joulukuussa 2015.

Koulutus oli pilotti, joka vastasi selkeästi hankkeen
tarkoitukseen ja tavoitteisiin: koulutuksessa olevat työnohjaajat
omaksuivat pedagogisia valmiuksia teorian, dialogisen jäsentämisen
ja reflektion kautta sekä oppivat ja sovelsivat pedagogisia
valmiuksia työnohjaajakoulutuksiin.

Koulutuksen arvioinnissa tunnistettiin neljä koulutusprosessia
kehystävää jännitettä. Ensimmäinen liittyy koulutuksen
tarkoitukseen. Oliko kyse pätevöittävästä formaalista
asiantuntijakoulutuksesta vai kollegiaalisesta keskustelevasta
avoimesta tilasta? Koulutus pyrki olemaan pätevöittävää
asiantuntijakoulutusta ja samalla olemaan keskusteleva
kollegiaalinen tila. Kouluttajien tavoitteena oli toteuttaa
teoreettisesti vahva asiantuntijakoulutus, joka asetti vaativia
oppimishaasteita ja jossa vaatimuksista pidetään perustellen
kiinni.

Koulutus kehitti vahvasti yksilöiden subjektiivista
toimijuutta sekä työnohjaajakouluttajina että työnohjaajina ja
alaan sitoutuneina toimijoina. Yhteisöllisen toimijuuden
kehittäminen jäi pilottikoulutuksessa vähemmälle.

Pilottikoulutuksen arvioinnin pohjalta voidaan tehdä suosituksia
työnohjaajien kouluttajakoulutuksen kehittämiseksi. Tavoiteltavaa
pätevyyttä eli pedagogista substanssia pitää
tarkentaa.

Koulutukseen pitää rakentaa yhdeksi sisältöalueeksi
selvemmin artikuloitu kuva työnohjauksesta kehittyvänä,
pluralistisena ja rooliaan hakevana professiona, myös suhteessa
lähialoihin ja ohjauksen metateoriaan, kytkien se työnohjauksen
tutkimukseen sekä työelämän tutkimukseen. Lisäksi koulutuksen
vaatimustaso pitää ilmaista aiempaa selkeämmin. 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Koski Arja, Kallasvuo Anita. Työnohjaajien kouluttajakoulutus – loppuraportti. 1.1.2014 – 15.12.2015 Avaa