Työntekijäkokemuksen kehittäminen Kokkolan kaupungissa organisaation muotoiluosaamista kehittämällä

Hanketiedot

Hankenumero
210453

Hakija
Kokkolan kaupunki

Toteuttaja
Workday Designers Oy

Lisätietoja
Kirsi Rytkönen
kirsi.rytkonen@kokkola.fi

Toteutusaika
17.1.2022 - 30.5.2022

Työsuojelurahaston päätös
31.1.2022
8 241 euroa

Kokonaiskustannukset
16 482 euroa

Tulokset valmistuneet
19.10.2022

Tiivistelmä

Tavoitteena on kehittää positiivista työntekijäkokemusta ja tukea työntekijöiden hyvinvointia tuomalla ihmislähtöisen kehittämisen ajattelutapoja ja menetelmiä osaksi työtä. Lopputuloksena syntyy uusia, parempia organisaation sisäisiä palveluja, sujuvampaa yhteistyötä organisaatiorajojen yli sekä parempaa johtamista (“johtamisen palveluita”) työntekijöille. Toteutus: työpajat, yksilötehtävät, yhteinen keskustelu sekä yhteisöllinen välityöskentely virtuaalisessa Howspace-oppimisympäristössä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsi Rytkönen

Tiedote

Parempaa työntekijäkokemusta ja parempia palveluja design-maturiteettia vahvistamalla

19.10.2022

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin positiivista työntekijäkokemusta ja tuettiin työntekijöiden hyvinvointia tuomalla ihmislähtöisen kehittämisen ajattelutapoja ja menetelmiä osaksi työtä, työntekijöiden muotoiluosaamista lisäämällä. Tavoitteena oli synnyttää uusia, parempia organisaation sisäisiä palveluja, sujuvampaa yhteistyötä organisaatiorajojen yli sekä parempaa johtamista työntekijöille. Muotoiluajattelua voidaan hyödyntää työntekijäkokemuksen kehittämiseen muissakin kunnissa

Lähtökohdat

Hanke käynnistyi tarveperustaisesti kehittämään positiivista työntekijäkokemusta ja tukemaan työntekijöiden hyvinvointia tuomalla ihmislähtöisen kehittämisen ajattelutapoja ja menetelmiä osaksi työtä. Hankkeen tavoitteena oli luoda ihmislähtöisen kehittämisen malli, eli luoda ratkaisukeskeinen, ihmislähtöisen kehittäjän mindset. Tutkimustausta nojautui Ttl prof. Jari Hakasen (et al.) tutkimuksiin työn tuunaamisesta sekä palvelevasta johtajuudesta. Asiantuntijana toimi Workday Designers.

Kohderyhmät

Hankkeessa mukana olevat työntekijät edustivat kattavasti koko Kokkolan kupungin organisaatiota. Mukana oli yhteensä 23 työntekijää sivistystoimen, kaupunkiympäristön sekä konsernihallinto- ja palveluiden vastuualueilta. Hankkeen organisoinnista ja johtamisesta vastasi henkilöstöpalvelut yhdessä toimialajohdon ja kaupungin johtoryhmän kanssa.

Menetelmät

Hanke pohjautui muotoiluprosessiin ja työntekijä- ja asiakaskokemuksen kehittämiseen, muotoilun keinoin. Hanke eteni muotoiluprosessia noudattaen tutkimusvaiheesta ongelmamääritykseen, ideointiin sekä prototyyppi- ja testausvaiheisiin. Osallistujat hyödynsivät monipuolisesti muotoilun menetelmiä, kuten luotainta, empaattista haastattelua, havainnointia, luovaa ideointia ja ideoiden prototypointia. Palvelumuotoilun hyödyntäminen työntekijäkokemuksen kehittämisessä on uutta kuntasektorilla.

Vaikuttavuus

Hanke tuotti uusia tai paranneltuja palveluita Kokkolan kaupungin työntekijöille ja kaupunkilaisille. Osallistujien oppimista testattiin kolmella väittämällä (asteikolla 1–5) valmennuksen alussa ja sen loputtua; “Ymmärrän palvelumuotoilun hyötyjä”, “Osaan hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä oman työn kehittämiseen” ja “Voin kehittää omaa työtäni palvelumuotoilun keinoin”. Vastausten keskiarvo nousi aloituksen 3.1:sta lopun 4.0:ään. Design-maturiteetin koettiin lisääntyneen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Muotoilujattelua voidaan hyödyntää työntekijäkokemuksen kehittämiseen sekä valmennuksen lähestymistapaa design-maturiteetin parantamiseen muissakin kunnissa.

Aineisto

Tiedotteet Avaa

Parempaa työntekijäkokemusta ja parempia palveluja design-maturiteettia vahvistamalla. Kokkolan kaupunki. Loppuraportti. 2022. Avaa