Työntekijän työnkuvan, vastuiden ja osaamistason selkeyttäminen työntekijäkeskeisesti eläinsairaalan arjessa.

Hanketiedot

Hankenumero
210293

Hakija
Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy

Toteuttaja
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Sonja Kosonen
sonja.kosonen@evidensia.fi

Toteutusaika
23.8.2021 - 31.1.2022

Työsuojelurahaston päätös
2.9.2021
13 000 euroa

Kokonaiskustannukset
26 000 euroa

Tiivistelmä

Kehittämishankkeen perusideana on parantaa työhyvinvointia uudella, palvelumuotoiluun ja henkilöstön osallistamiseen pohjautuvalla konseptilla. Kehityshankkeen keskiössä ovat itse henkilöstöltä tulevat ideat työhyvinvoinnin parantamiseksi. Toteutus tapahtuu etänä kehityshautomoissa, ryhmätyöskentelynä, henkilöstöhaastatteluina sekä -kyselyinä. Alan kasvavat paineet korostavat työhyvinvoinnin merkitystä ja työssä jaksamista, jonka vuoksi työnantaja haluaa kehittää omaa toimintaansa entisestään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sonja Kosonen