Työntekijän työnkuvan, vastuiden ja osaamistason selkeyttäminen työntekijäkeskeisesti eläinsairaalan arjessa.

Hanketiedot

Hankenumero
210293

Hakija
Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy

Toteuttaja
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Laura Kortelainen
laura.kortelainen@evidensia.fi

Toteutusaika
23.8.2021 - 31.1.2022

Työsuojelurahaston päätös
2.9.2021
13 000 euroa

Kokonaiskustannukset
26 000 euroa

Tulokset valmistuneet
28.3.2022

Tiivistelmä

Kehittämishankkeen perusideana on parantaa työhyvinvointia uudella, palvelumuotoiluun ja henkilöstön osallistamiseen pohjautuvalla konseptilla. Kehityshankkeen keskiössä ovat itse henkilöstöltä tulevat ideat työhyvinvoinnin parantamiseksi. Toteutus tapahtuu etänä kehityshautomoissa, ryhmätyöskentelynä, henkilöstöhaastatteluina sekä -kyselyinä. Alan kasvavat paineet korostavat työhyvinvoinnin merkitystä ja työssä jaksamista, jonka vuoksi työnantaja haluaa kehittää omaa toimintaansa entisestään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Laura Kortelainen

Tiedote

Työntekijän työnkuvan, vastuiden ja osaamistason selkeyttäminen eläinsairaalan arjessa

28.3.2022

Tiivistelmä

Evidensian ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttamassa Työhyvinvointimuotoilu-projektissa koostettiin kokonaisnäkemys Evidensian työntekijöiden haasteista osana eläinpotilaan polkua, sekä yhteiskehitettiin ”Yhteiset toimintatavat”-pilotti yhteistyössä henkilöstön kanssa.
Työntekijälähtöisyyden ja uudenlaisen, ammattiryhmien välille rakentuneen keskustelukulttuurin johdosta nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemus on lisääntynyt työntekijöiden parissa. Sopii alalle kuin alalle.

Lähtökohdat

Laurea-Projektille asetetut päätavoitteet:
1. Kerätä tietoa ja ymmärrystä henkilöstön toiveista, tarpeista ja kipukohdista työhyvinvointiin liittyen
2. Tunnistaa missä kohdissa eläinpotilaan hoitopolkua henkilöstön työnkuviin, vastuualueisiin ja keskinäiseen viestintään ja kommunikointiin liittyvät ongelmat erityisesti näyttäytyvät? Miten nämä ongelmat vaikuttavat työhön?
3. Projektin myötä tarkentuneet kehityskohteet: lisätä työntekijöiden arvostuksen tunnetta ja parantaa kommunikointia

Kohderyhmät

Evidensian projektiryhmä:
• Sonja Kosonen
• Laura Holttinen
• Elina Soramäki
• Anna Hämäläinen
• Mirva Grann
Laurean asiantuntijat:
• Aletta Purola
• Jenna Pennanen
Evidensian Tammiston ja Raision toimipisteiden henkilökunta.

Menetelmät

Löydä- Määritä – Kehitä – Tuota. Tätä kehittämismenetelmää käytettiin ja jokainen vaihe sisälsi interaktiivista kanssakäymistä hankkeeseen osallistuneiden tahojen kanssa. Tämä oli toimialallemme uusi tapa toimia ja se otettiin ilolla vastaan.

Vaikuttavuus

Projektin myötä työntekijäkeskeisyyden ja poikkileikkaavan yhteistyön siemenet ovat juurtuneet Evidensialle: työntekijöitä on opittu kuuntelemaan ja osallistamaan oman työnsä kehittämiseen uudella tavalla ja tähän on saatu hyviä työkaluja.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työntekijälähtöisyyden ja uudenlaisen, ammattiryhmien välille rakentuneen keskustelukulttuurin johdosta nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemus on lisääntynyt työntekijöiden parissa.

Vastaavanlainen, työntekijälähtöinen ja muotoiluprosessiin perustuva kehittämisprosessi soveltuu työhyvinvoinnin kehittämiseen myös muihin yrityksiin, toimialasta riippumatta.

Aineisto

Uutinen marraskuu 2021 Avaa

Artikkeli työhyvinvointipalvelumuotoilusta Avaa

Työhyvinvointimuotoilu Evidensiassa. Esityskalvot. Avaa

Laura Kortelainen, Evidensia Eläinlääkäripalvelut. Työntekijän työnkuvan, vastuiden ja osaamistason selkeyttäminen
työntekijäkeskeisesti eläinsairaalan arjessa. Loppuraportti. 31.1.2022. Avaa