Työntekijöiden altistuminen nanohiukkasille

Hanketiedot

Hankenumero
116221

Hakija
Mirella Miettinen

Toteuttaja
Mirella Miettinen

Lisätietoja
Mirella Miettinen
mirella.miettinen@uef.fi

Toteutusaika
6.11.2016 - 21.11.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 342 euroa

Tulokset valmistuneet
21.11.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on Työsuojelurahaston rahoittaman hankkeen 115172 ”Nanohiukkasten monitorointi työntekijän hengitysvyöhykkeeltä altistumistasojen selvittämiseksi” tulosten esitteleminen Nanosafe 2016 -kokouksessa, joka järjestetään 7.-10.11.2016 Grenoblessa, Ranskassa. Kokousesitelmässä tuodaan esiin, mikä on nanokokoisten hiukkasten osuus hengittyvästä hiukkasfraktiosta erilaisilla työpaikoilla (hitsauskonepaja, metallikonepaja, leipomo). Hankkeessa on kehitetty esierotin, joka tavanomaisen IOM-keräimen eteen asennettuna leikkaa pois aerodynaamiselta halkaisijaltaan noin 500 nm:ä suuremmat hiukkaset. Työpaikkamittauksissa hiukkasten massapitoisuutta mitattiin työntekijän hengitysvyöhykkeeltä samanaikaisesti kahdella IOM-keräimellä, joista toinen oli varustettu esierottimella. IOM-keräinten tuloksia verrataan esityksessä myös reaaliaikaiseen massapitoisuuteen, jota mitattiin TEOM:lla sekä ilman esierotinta että sen kanssa työpisteen välittömästä läheisyydestä. Työsuojelurahasto rahoittaa hanketta vuosina 2015-2017. Hankkeen loppuraportti ilmestyy huhtikuussa 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mirella Miettinen

Tiedote

Nanohiukkaset esiin entistä paremmin

21.11.2016

Itä-Suomen yliopiston tutkija Mirella Miettinen osallistui Nanosafe2016-kokoukseen, joka järjestettiin 7.–10. marraskuuta 2016 Ranskan Grenoblessa. Hän esitteli posterin, jossa selvitetään altistumistasoja, kun työntekijän hengitysvyöhykkeeltä monitoroidaan nanohiukkasia. Esitys pohjaa Työsuojelurahaston 2015–2017 rahoittamaan hankkeeseen (TSR 115172).

Hankkeessa on kehitetty esierotin, joka asennetaan tavanomaisen, hengitettävien hiukkasten keräämiseen käytetyn IOM-keräimen eteen. Tämä yhdistelmää poistaa hiukkaset, joiden aerodynaaminen halkaisija on suurempi kuin 500 nanometriä.

Työpaikkamittaukset osoittivat, että ruostumattoman teräksen TIG-hitsauksessa nanohiukkasten osuus hengittyvistä hiukkasista on noin 30 prosenttia ja mustan teräksen käsinhionnassa noin 20 prosenttia. Leipomossa nanohiukkasten osuus hengittyvistä hiukkasista ylitti kymmenen prosenttia.  

Nanohiukkaset pääsevät syvälle keuhkoihin, joissa nanohiukkaset voivat vaikuttaa pitkään. Niinpä asianmukaisten henkilökohtaisten suojainten käyttöä suositellaan erityisesti konepajoilla.

Työsuojelurahasto tuki Miettisen osallistumista matkastipendillä. Miettinen pitää kokouksen tärkeimpänä antina itselleen oman tutkimuksensa esittelyn lisäksi viimeisimpiä tietoja nanomateriaalien mittaus- ja sääntelystrategioiden yhtenäistämispyrkimyksistä.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen