Työntekijöiden Altistumisen vähentäminen Syöpävaarallisille ilman epäpuhtauksille Kaivosympäristöissä (TASK)

Hanketiedot

Hankenumero
200313

Hakija
Itä-Suomen yliopisto

Toteuttaja
Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja
Olli Sippula
olli.sippula@uef.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 31.8.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.12.2020
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
224 000 euroa

Tiivistelmä

Vuoden 2020 alussa voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen myötä työntekijöiden altistumista syöpävaarallisille aineille tulisi selvittää ja tarvittaessa vähentää entistä tehokkaammin. Tässä hankkeessa selvitetään kaivostyöpaikoissa tapahtuvaa altistumista syöpävaarallisille aineille sekä kehitetään menetelmiä altistumisen vähentämiseksi. Lisäksi hankkeessa testataan ja kehitetään menetelmiä asetuksen mukaisten altisteiden seurantaan kaivostyöpaikoissa mm. diesel-noen osalta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Olli Sippula