Työntekijöiden kokemuksia johtamisen muoti-ilmiöistä: Etnografia OP Ketterästä

Hanketiedot

Hankenumero
210266

Hakija
Riku Reunamäki

Toteuttaja
Riku Reunamäki

Lisätietoja
Riku Reunamäki
riku.reunamaki@aalto.fi

Toteutusaika
1.1.2022 - 31.8.2022

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2021
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tiivistelmä

Tutkimus kertoo OP Ryhmän muutosprosessista kohti ketterää organisaatiota. Taustalla on ajattelu siitä, että vähentämällä hierarkiaa ja lisäämällä itseohjautuvuutta parannetaan organisaation reagointikykyä, tuottavuutta ja työntekijäkokemusta. Tutkimus osoittaa, että työntekijöiden kokemukset OP Ketterästä ovat vaihtelevia – malli ei sovellu aivan kaikkiin tehtäviin, synnyttää piilohierarkioita ja aiheuttaa myös uudenlaisia ongelmia erityisesti tiimien välisen yhteistyön ja vastuunjaon suhteen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riku Reunamäki