Työntekijöiden resorsinolialtistumisen biomonitorointi Suomessa

Hanketiedot

Hankenumero
117203

Hakija
Simo Porras

Toteuttaja
Simo Porras

Lisätietoja
Simo Porras
simo.porras@ttl.fi

Toteutusaika
1.10.2017 - 9.10.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
750 euroa

Kokonaiskustannukset
750 euroa

Tulokset valmistuneet
9.10.2017

Tiivistelmä

Matkan tarkoitus on esitellä kansainväliselle tiedeyhteisölle tutkimustuloksia liittyen suomalaisten työntekijöiden kemikaalialtistumiseen. Matkakohteena on Napolissa Italiassa 1.-4.10.2017 järjestettävä tieteellinen kongressi nimeltä ’10th International Symposium of Biological Monitoring in Occupational and Environmental Health (ISBM-10)’. Kongressissa pidettävän suullisen esityksen aiheena on työntekijöiden ja yleisen väestön altistuminen resorsinoli-nimiselle kemikaalille. Tutkimuksessa oli mukana työntekijöitä kampaamoalalta sekä autonrenkaiden, liimahartsin ja liimapuun valmistuksesta. Autonrenkaiden valmistuksessa havaittiin pienimuotoista työperäistä altistumista resorsinolille, mutta muuten työntekijöiden altistuminen oli samaa tasoa ympäristöperäisen tausta-altistumisen kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Simo Porras

Tiedote

Resorsinolialtistumisesta ei riskejä

9.10.2017

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Simo Porras osallistui Italian Napolissa 1.–4. lokakuuta 2017 järjestettyyn biomonitorointikongressiin. Hän puhui biomonitorointitutkimuksesta, jossa selvitettiin kampaajien ja teollisuuden työntekijöiden altistumista resorsinolikemikaalille. Tutkittujen altistumista verrattiin muiden suomalaisten altistumiseen ruuasta, juomasta ja kuluttajatuotteista.

Teollisuudesta oli edustettuina autonrenkaiden, liimahartsin ja liimapuun valmistajia. Autonrenkaiden valmistuksessa havaittiin pientä resorsinolialtistumista, mutta muuten työntekijöiden altistuminen oli samaa tasoa kuin ympäristöperäinen tausta-altistuminen.

Tausta-altistumisessa tulokset hajosivat suuresti. Naisilla oli huomattavasti korkeammat virtsan resorsinolipitoisuudet kuin miehillä, mutta millään mitatuilla pitoisuustasoilla ei liene terveyttä heikentäviä vaikutuksia.

Portaan esitys pohjaa kahteen tutkimukseen: sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan Kampaajien ja väestön altistuminen tietyille hormonitoimintaa häiritseville tekijöille -tutkimukseen ja Työsuojelurahaston rahoittamaan Työperäinen altistuminen eräille hormonitoimintaa häiritseville ftalaateille ja fenoleille Suomessa -tutkimukseen (TSR 114078).

Porras aikoo kirjoittaa tuloksista artikkelin International Archives of Occupational and Environmental Health -lehteen.

Työsuojelurahasto tuki matkastipendillä Portaan osallistumista Napolin-kongressiin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen