Työntekijöiden rutiinien rooli organisaation muuutoksessa ja kehittymisessä

Hanketiedot

Hankenumero
116191

Hakija
Lauri Paavola

Toteuttaja
Lauri Paavola

Lisätietoja
Lauri Paavola
lauri.paavola@aalto.fi

Toteutusaika
1.6.2016 - 10.8.2016

Työsuojelurahaston päätös
14.6.2016
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 000 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2016

Tiivistelmä

Rutiinit ovat toistuvia, kontekstisidonnaisia käyttäytymismalleja. Organisaation muutokset taas ovat uniikkeja ja monimutkaisia prosesseja. Tämä yhdistelmä tarjoaa mielenkiintoisen ja ristiriitaisen tutkimusasetelman, jota on harvoin tutkittu. Rutiinit nähdään tärkeänä osana organisaation kyvykkyyksiä, tiedon synnyttämistä ja luomista, mutta myös inertian ja byrokratian lähteenä. Väitöskirjatutkimukseni pyrkii selvittämään, miten rutiinit toimivat organisaation adaptoitumiskontekstissa ja mikä on rutiinien rooli muutoksessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Lauri Paavola

Tiedote

Rutiinien ymmärtäminen lisää organisaation ymmärtämistä

10.8.2016

Organisaation käyttäytymistä voidaan pystyä ennakoimaan ja mallintamaan, kun niiden rutiineja ymmärretään. Työyhteisöjen rutiineja tulisikin tutkia enemmän, todetaan Aalto-yliopiston tutkimuksessa.

Muutosrutiineja tutkimalla voitaisiin saada ymmärrys sekä organisaatiotason että organisaation kentän muutoksesta samoja konstruktioita käyttäen, todetaan tutkija Lauri Paavolan tekeillä olevassa väitöstutkimuksessa.

 Rutiinit ovat toistuvia, kontekstisidonnaisia käyttäytymismalleja. Organisaation muutokset taas ovat uniikkeja ja monimutkaisia prosesseja. Tämä yhdistelmä tarjoaa mielenkiintoisen ja ristiriitaisen tutkimusasetelman, jota on harvoin tutkittu.

Rutiinit nähdään tärkeänä osana organisaation kyvykkyyksiä, tiedon synnyttämistä ja luomista, mutta myös inertian ja byrokratian lähteenä. Rutiinit ovat nousseet tutkimuskohteeksi vasta vähän aikaa sitten.

Paavola esitteli tutkimustaan Italiassa, Napolissa, EGOS-yhdistyksen (European Group for Organizational Studies) kongressissa. Kongressi pidettiin heinäkuussa 2016, ja siitä löytyy tietoa verkko-osoitteesta http://www.egosnet.org.

Työsuojelurahasto on tukenut Paavolan osallistumista kongressiin matkastipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman