Työntekijöiden sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen mobiilisovelluksen avulla

Hanketiedot

Hankenumero
240128

Hakija
Itä-Suomen yliopisto

Toteuttaja
Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja
Siiri-Liisi Kraav
siiri-liisi.kraav@uef.fi

Toteutusaika
1.5.2024 - 30.4.2025

Työsuojelurahaston päätös
28.3.2024
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
40 574 euroa

Tiivistelmä

Henkilön tyytymättömyys työpaikan ihmissuhteisiin vaikuttaa negatiivisesti työhyvinvointiin ja työtehoon. Melkein 30 % Suomen työikäisistä kokee yksinäisyyttä koko ajan tai suurimman osan ajasta (1). Tarvitaan kustannustehokkaita menetelmiä työikäisen yleisväestön sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tämän pitkittäistutkimuksen tarkoitus on selvittää voiko mobiilisovelluksen avulla parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja työelämän suhteita sekä vähentää heidän yksinäisyyden kokemuksia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Siiri-Liisi Kraav