Työolosuhteet, inhimilliset virheet ja hyvinvointi tietotyössä

Hanketiedot

Hankenumero
116442

Hakija
Virpi Kalakoski

Toteuttaja
Virpi Kalakoski

Lisätietoja
Virpi Kalakoski
virpi.kalakoski@ttl.fi

Toteutusaika
22.3.2017 - 7.4.2017

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2016
700 euroa

Kokonaiskustannukset
965 euroa

Tulokset valmistuneet
7.4.2017

Tiivistelmä

International Convention of Psychological Science (ICPS 2017) kongressi kerää joka toinen vuosi yli 2000 psykologia-alan tutkijaa integroimaan psykologian osa-alueita. Olemme laatineet kongressiin posteriesityksen, joka yhdistää työ- ja organisaatiopsykologian sekä kognitiivisen psykologian ja ergonomian kysymyksiä: Work Conditions, Cognitive Failure, and Well-being in Knowledge Work (Virpi Kalakoski, Teppo Valtonen & Jarno Turunen). Posterissa esitellään tuloksia Tekesin rahoittamasta FlowIT- kyselytutkimuksesta. Kyselyyn osallistui 2182 tietotyön tekijää neljästä julkisesta organisaatiosta ja kysymyksiä oli kaikkiaan 218. Posterissa tarkastelemme työolosuhteisiin liittyvien kognitiivisten kuormitustekijöiden osa-alueita ja analysoimme niiden yhteyttä kognitiivisten virheiden määrään. Lisäksi tarkastelemme näiden olosuhde- ja virhemuuttujien yhteyttä koettuun stressiin. Tulokset osoittavat, että työhön liittyvät tekijät selittävät 17 – 44 % kognitiivisten virheiden määrän vaihtelusta. Kommunikointiongelmat, keskeytykset ja työn sujuvuuden ongelmat ovat yhteydessä suurempaan kognitiivisten virheiden määrään. Lisäksi erityisesti tehtävien tärkeysjärjestykseen asettamisen ja päätöksenteon ongelmat ovat yhteydessä korkeampaan koetun stressin tasoon. Tulokset viittaavat siihen, että tarpeettomien kognitiivisten kuormitustekijöiden vähentäminen on tärkeää työn tuottavuuden ja hyvinvoinnin kannalta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Virpi Kalakoski

Tiedote

Kognitiivista kuormitusta kannattaa vähentää

7.4.2017

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Virpi Kalakoski esitteli International Convention of Psychological Science (ICPS 2017) -kongressissa posterin FlowIT-kyselytutkimuksesta. Tulokset viittaavat siihen, että tarpeettomien kognitiivisten kuormitustekijöiden vähentäminen on tärkeää työn tuottavuuden ja hyvinvoinnin kannalta.

Kyselyyn osallistui 2 182 tietotyön tekijää neljästä julkisesta organisaatiosta, ja kysymyksiä oli kaikkiaan 218.

Tutkijat tarkastelivat työolosuhteisiin liittyvien kognitiivisten eli tiedonkäsittelyyn liittyvien kuormitustekijöiden osa-alueita ja analysoivat niiden yhteyttä kognitiivisten virheiden määrään. Lisäksi he tarkastelivat näiden olosuhde- ja virhemuuttujien yhteyttä koettuun stressiin.

Tulokset osoittivat, että työhön liittyvät tekijät selittivät 17–44 prosenttia kognitiivisten virheiden määrän vaihtelusta. Kommunikointiongelmat, keskeytykset ja työn sujuvuuden ongelmat olivat yhteydessä suurempaan kognitiivisten virheiden määrään. Lisäksi erityisesti tehtävien tärkeysjärjestykseen asettamisen ja päätöksenteon ongelmat olivat yhteydessä korkeampaan koetun stressin tasoon.

Posterin otsikko oli Work Conditions, Cognitive Failure, and Well-being in Knowledge Work. Kalakosken lisäksi sen kirjoittajia olivat Teppo Valtonen ja Jarno Turunen.

Tutkijat tarjoavat työ- ja organisaatiopsykologiaa, kognitiivista psykologiaa ja ergonomiaa yhdistävän tutkimuksen tuloksia julkaistavaksi työ- ja organisaatiopsykologian kansainväliseen julkaisusarjaan.

FlowIT – Virtaa IT-hankintoihin -tutkimusta rahoitti Tekes vuosina 2012–2014. Hankkeen verkkosivut löytyvät Työterveyslaitoksen sivuilta www.ttl.fi

ICPS-kongressi kerää joka toinen vuosi yli 2 000 psykologia-alan tutkijaa integroimaan psykologian osa-alueita. Kongressi järjestettiin Wienissä 23.–25. maaliskuuta 2017. Työsuojelurahasto tuki matkastipendillä Kalakosken osallistumista kokoontumiseen.

  

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Kongressiin verkkosivut: http://icps.psychologicalscience.org/

Tutkimuksen verkkosivut: https://www.ttl.fi/tutkimushanke/flowit/