Työolosuhteet ja mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot: monimenetelmällinen tutkimus nuorista sote-työntekijöistä

Hanketiedot

Hankenumero
220269

Hakija
Helsingin Yliopisto

Toteuttaja
Helsingin Yliopisto

Lisätietoja
Anne Kouvonen
anne.kouvonen@helsinki.fi

Toteutusaika
1.1.2023 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
8.11.2022
70 000 euroa

Kokonaiskustannukset
103 938 euroa

Tiivistelmä

Tämä monimenetelmällinen tutkimushanke selvittää yleisimpiin mielenterveysongelmiin liittyvien sairauspoissaolojen yhteyksiä työelämätekijöihin alle 35-vuotiailla sosiaali- ja terveysalan (sote) työntekijöillä. Kvalitatiivinen osa (haastattelututkimus) tutkii työelämätekijöiden roolia mielenterveyssairauslomalle päätymisessä ja kvantitatiivinen osa (kysely- ja rekisteritutkimus) työn ja muun elämän yhdistämisen vaikeuksien yhteyksiä mielenterveysperusteisiin sairauspoissaoloihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Kouvonen