Työpaikat ilmastotoimijoina – yhteiskehittäen kestäviin ratkaisuihin (TILKE)

Hanketiedot

Hankenumero
220061

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Heli Clottes Heikkilä
heli.clottes.heikkila@ttl.fi

Toteutusaika
1.8.2022 - 1.4.2025

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2022
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
267 401 euroa

Tiivistelmä

Tutkimme työyhteisön ilmastotoimijuutta ja työpaikkojen toimia ilmastonmuutoksessa. Ilmastonmuutos asettaa työelämälle haasteita, mutta työpaikkatason tutkimusta ei ole juuri tehty. Hanke tuottaa mallin, joka sisältää toimijuusindeksin ja kehittämisprosessin. Sen avulla työpaikka voi arvioida ilmastotoimijuuttaan, pohtia työn ja ilmastonmuutoksen yhteyksiä sekä ideoida ja kehittää konkreettisia ilmastotoimia. Malli perustuu työpaikkojen ja monitieteisen tutkijaryhmän yhteiskehittämiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heli Clottes Heikkilä