Työpaikkojen sisäilmaongelmien terveystaloudelliset näkökulmat

Hanketiedot

Hankenumero
190197

Hakija
Turun yliopisto

Toteuttaja
Turun yliopisto

Lisätietoja
Tuula Putus
tuula.putus@utu.fi

Toteutusaika
1.6.2019 - 30.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
3.9.2019
110 000 euroa

Kokonaiskustannukset
253 884 euroa

Tiivistelmä

SataKunta-hanke on interventiohanke, jossa tutkimuksen keinoin toteutetaan Terveet tilat 2028 -toimintaohjelman tavoitteita ja tuotetaan tietoa päättäjille sekä kunnissa, maakunnissa, aluehallintovirastoissa että valtakunnallisesti. Kyseessä on ensimmäinen pitkäaikaisseuranta Suomessa sisäilmatutkimuksen saralla.

Altistumismittarina käytetään jo tehtyjä rakenneteknisiä raportteja, mittauksia ja terveystarkastajien riskinarviointiraportteja. Korjausrakentamisen kustannuksista saadaan tietoa osallistuvista kunnista ja julkisista lähteistä. Terveysdata kerätään oirekyselyjen avulla, kenttäklinikan keuhkofunktiomittausten avulla ja verinäytteistä. Kyselytiedostoja on jo kerätty yli 20 000 henkilöstä ja näiden henkilöiden terveydentilaa seurataan SataKunta-hankkeeseen osallistuvien kuntien henkilöstöstä sekä KELAn tietolähteistä että muista Big Data-lähteistä.

Terveydentilaa seurataan kunnissa ennen korjauksia ja niiden jälkeen, mitataan myös muutoksia keuhkofunktioissa ennen väistötiloihin siirtymistä ja seuranta-ajan jälkeen. Otettavista seerumi- ja verinäytteistä mitataan mikrobivasta-aineita ja muita immunologisia parametrejä. Julkaisuissa analysoidaan altisteiden ja oireiden sekä sairauksien välisiä yhteyksiä sekä nykyään tiedossa olevien että uusien riskitekijöiden suhteen ottaen myös huomioon psykososiaaliset riskitekijät ja koettu stressi. Terveystaloudellisen analyysin ja pitkäaikaisen seurannan avulla saadaan selville parhaat korjausmenetelmät ja muut ratkaisut.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuula Putus