Työpajaesitys aiheesta Gender and Coaching sosiologian konferenssissa Wienissä

Hanketiedot

Hankenumero
116036

Hakija
Heli Inkinen

Toteuttaja
Heli Inkinen

Lisätietoja
Heli Inkinen
helaalto@abo.fi

Toteutusaika
10.7.2016 - 10.8.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
590 euroa

Kokonaiskustannukset
760 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2016

Tiivistelmä

Työsuojelurahasto on myöntänyt minulle matka-apurahaa, voidakseni esitellä postdoc-tutkimukseni tuloksia työpajaesityksen muodossa Wienissä laajassa kansainvälisessä konferenssissa 10.-14.7.2016. Konferenssin teema on ”The Futures We Want : Global Sociology and the Struggles for a Better World”. 3rd ISA Forum of Sociology.
Wienin konferenssin teema “Toivomamme tulevaisuudet: Globaali sosiologia ja taistelut paremman maailman puolesta” rohkaisee järjestäjien mukaan eteenpäin suuntautuvaa, empiiristä, teoreettista ja normatiivista tutkimusta käymään käsiksi ongelmiin ja löytää rajoja ylittäviä mahdollisuuksia ja ratkaisuja.
Postdoc-tutkimukseni, jonka aihe oli “Gender and Coaching. Vertaileva tutkimus sukupuolen merkityksistä työnohjauksessa Suomessa ja muissa Euroopan maissa” liikkui työelämän ja sukupuolen tutkimuksen ja sosiologian välimaastoissa. Pidän työpajaesitykseni maanantaina 11.7.2016 klo 9.15 suullisena esityksenä. Aihe liittyy osaltaan ”parempiin tulevaisuuksiin” tavoitteenaan työnohjaajien entistä parempi sukupuoliosaaminen työssään pitäen sisällään sukupuolen diversiteetin sekä intersektionaalisen näkökulman, jossa myös etnisyys, luokka, uskonto, koulutus jne. otetaan huomioon. Tavoitteenani on kertoa tutkimustuloksistani muille sekä oppia eurooppalaisesta rajat ylittävästä laaja-alaisesta sosiologian tutkimuksesta. Suuri konferenssi tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitumiseen alan tutkijoiden kanssa.

Avainsanoja: työnohjaus, sukupuoli, sosiologia, diversiteetti, intersektionaalisuus

Hankkeen vastuuhenkilö

Heli Inkinen

Tiedote

Sukupuolitietoisuus uutta monille työnohjaajille

10.8.2016

Työnohjaus on Suomessa jokseenkin sukupuolittunutta: Suomen työnohjaajat ry:n jäsenistä noin 80 prosenttia ja kirkon työnohjaajista noin 60 prosenttia on naisia. Asiakkaistakin suurin osa on naisia.

Myös eurooppalaisen järjestön, European Mentoring and Coaching Councilin, jäsenistä noin 60 prosenttia on naisia. Silti sukupuolitietoinen työnohjaus on monille työnohjaajille ja coacheille uusi asia.

Tällaisia tuloksia esitteli tutkija Heli Inkinen kansainvälisessä laajassa sosiologian konferenssissa. Sen järjesti International Sociology Association ISA Wienissä, Itävallassa, 10.–13. heinäkuuta 2016.

Esitys pohjautui Inkisen post doc -tutkimukseen, jossa hän selvitti sukupuolen merkitystä työnohjauksessa Suomessa ja muissa Euroopan maissa (TSR 115036).

Konferenssin teemoissa haettiin ratkaisuja kohti nykyistä parempaa maailmaa. Inkisen mukaan tapahtuman taso oli hyvin korkea.

Konferenssi antoi hänen mukaansa hyviä ideoita siihen, miten hyödyntää työpaikoilla intersektionaalista näkökulmaa: eli miten esimerkiksi ikä, sukupuoli, etnisyys, kulttuuri, luokka ja koulutus voivat olla rikastuttavia elementtejä työyhteisöissä – myös työnohjaajien työssä.

Työsuojelurahasto tuki Inkisen konferenssimatkaa stipendillä.

 

Toimittaja
Leena Huovila