Työperäinen altistuminen ja nenän sivuonteloiden ja nielun syöpien riski Pohjoismaissa

World cancer congress, 10-20.10.2022, Geneva Switzerland

Hanketiedot

Hankenumero
220341

Hakija
Kishor Hadkhale

Toteuttaja
Kishor Hadkhale

Lisätietoja
Kishor Hadkhale
kishor.hadkhale@tuni.fi

Toteutusaika
18.10.2022 - 20.10.2022

Työsuojelurahaston päätös
1.11.2022
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 200 euroa

Tulokset valmistuneet
12.12.2022

Tiivistelmä

Osallistun World Cancer Congress –konferenssiin, joka järjestetään 18-20 lokakuuta 2022
Genevessä, Sveitsissä. Pidän konferenssissa suullisen esitys, jonka otsikko on ’Työperäinen
altistuminen ja nenän sivuonteloiden ja nielun syöpien riski Pohjoismaissa.’ Tulokset osoittavat
erittäin vahvan annos-vasteen yhteyden puupölyn kanssa ja heikon yhteyden muihin altistuksiin.
Esitys on osa post doc -projektiani.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kishor Hadkhale

Tiedote

Työperäinen altistuminen ja nenän sivuonteloiden ja nielun syöpien riski Pohjoismaissa.

12.12.2022

Tiivistelmä

Osallistuin World Cancer Congress –konferenssiin, joka järjestetin 18.-20. lokakuuta 2022 Genevessä, Sveitsissä.
Tämä tutkimus keskittyy styreenin puupölyyn ja muuhun syöpää aiheuttavaan altistumiseen työpaikoilla.Tulokset osoittavat erittäin vahvan annos-vasteen yhteyden puupölyn kanssa ja heikon yhteyden muihin altistuksiin ja
hieman lisääntynyt styreenin riski. Tämä on harvinainen syöpä väestössä, mutta korkea riski työväestössä. Tämän syövän latenssiaika voi olla melko pitkä. Löydöksistä on hyötyä Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja muualla.

Tausta

Tämä on osa post doc -projektia. Osallistumista tarvittiin tulosten jakamiseksi tieteellisen yleisön kanssa ja palautteen saamiseksi. Konferenssi tarjosi myös mahdollisuuden seurata ja osallistua vastaaviin työterveyshankkeisiin eri puolilta maailmaa.Minulla oli PowerPoint-esitys World Cancer Congressissa (WCC).

Aineisto

Tämä on väestöpohjainen tapauskontrollitutkimus pohjoismaisesta työikäisestä väestöstä. Syöpätapaukset saatiin pohjoismaisista syöpärekistereistä. Esimerkiksi Suomen Syöpärekisteri raportoi syöpätapauksista Suomessa. Ammattialtistusmatriisia (JEM) käytettiin kvantitatiivisesti arvioimaan sinonasal-syövän riskiä.

Tulokset ja johtopäätökset

Tässä tutkimuksessa on yhteensä 4 597 tapausta ja 22 985 kontrollia. Noin 63 % tapauksista todettiin ennen 50 vuoden ikää. Puupölyaltistuksen ja nenän adenokarsinooman riskin välillä havaittiin annos-vaste-yhteys; korkeimman puupölyaltistusluokan HR oli 12,6 (95 %:n luottamusväli 5,08-31,5). Pieni tilastollisesti merkityksetön lisäys korkeimmalla altistustasolla havaittiin styreenillä (HR 1,08, 95 % CI 0,74-1,57), kromilla (1,06, 0,81-1,38) ja nikkelillä (1,21, 0,93-1,58).

Uutuusarvo ja sovellettavuus

1.Palaute meneillään olevasta hankkeesta ja mahdollisesta projektiyhteistyöstä Suomen kanssa (Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Terveystieteellinen tiedekunta).
2. Syöpää aiheuttavan altistuksen käytön vaikutus työpaikalla ja syöpäriski.
3. Työpaikkalainsäädäntö työolojen parantamiseksi Suomessa (tietyissä ammateissa).

Aineisto

Occupational exposure to styrene, formaldehyde and wood dust, and sinonasal cancer. A population-based case-control study in four Nordic countries. Konferenssiesitys Avaa