Työperäinen altistuminen ja virtsarakkosyövän ja nenän sivuonteloiden ja nielun syöpien riski. 45 vuotta pitkittäistutkimuksia Pohjoismaissa ja USAssa

Hanketiedot

Hankenumero
190516

Hakija
Kishor Hadkhale

Toteuttaja
Kishor Hadkhale

Lisätietoja
Kishor Hadkhale
kishor.hadkhale@tuni.fi

Toteutusaika
2.1.2020 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
4.11.2019
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tiivistelmä

Työperäinen altistuminen on tunnistettu tupakoinnin jälkeen seuraavaksi tärkeimmäksi virtsarakon- sekä nenän sivuonteloiden ja nielun syöpien riskitekijäksi. Nämä syövät kuuluvat kymmenen yleisimmän syövän joukkoon. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään sekä Pohjoismaista että Yhdysvaltalaista aineistoa. Tutkimuksessa tuotetaan epidemiologisia todisteita karsinogeenisille yhdisteille altistumisen yhteydestä virtsarakon sekä nenän sivuonteloiden ja kurkun syöpien riskiin. Uusi tupakoinnilla vakioitu malli arvioi eri ammatteihin liittyvän todellisen syöpäriskin, tupakoinnista huolimatta.
Kaksi suurta kohorttiaineistoa, joissa on pitkä seuranta-aika, mahdollistaa vahvoihin todisteisiin perustuvat löydökset työperäisen altistumisen yhteydestä syöpäriskiin. Siten tutkimus voi toimia pohjana ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden käynnistäjänä työympäristöjen parantamiseksi, mikä on yhdenmukaista sekä suomalaisten että Euroopan unionin työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien direktiivien kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kishor Hadkhale