Työperäinen altistuminen ja virtsarakkosyövän, nenän sivuonteloiden ja nielun syöpien riski. 45 vuotta pitkittäistutkimuksia Pohjoismaissa ja USAssa.

Hanketiedot

Hankenumero
200485

Hakija
Kishor Hadkhale

Toteuttaja
Kishor Hadkhale

Lisätietoja
Kishor Hadkhale
kishor.hadkhale@tuni.fi

Toteutusaika
4.1.2021 - 28.2.2023

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2020
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tiivistelmä

Työperäinen altistuminen on tunnistettu tupakoinnin jälkeen seuraavaksi tärkeimmäksi virtsarakon- sekä nenän sivuonteloiden ja nielun syöpien riskitekijäksi. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään sekä Pohjoismaista että Yhdysvaltalaista aineistoa tuotetaan epidemiologisia todisteita karsinogeenisille yhdisteille altistumisen yhteydestä virtsarakon sekä nenän sivuonteloiden ja kurkun syöpien riskiin. Uusi tupakoinnilla vakioitu malli arvioi eri ammatteihin liittyvän todellisen syöpäriskin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kishor Hadkhale