Työperäinen haitta-ainealtistuminen kiertotaloudessa

Hanketiedot

Hankenumero
200345

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Selma Mahiout
selma.mahiout@ttl.fi

Toteutusaika
1.2.2021 - 31.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.12.2020
139 000 euroa

Kokonaiskustannukset
198 946 euroa

Tiivistelmä

Tutkimme terveydelle vaarallisille aineille altistumista kiertotalouteen liittyvillä työpaikoilla. Menetelminä ovat työhygieeniset mittaukset ja työntekijöiden biomonitorointi. Tulosten avulla voidaan tunnistaa tarpeita työpaikkojen työhygieenisten käytäntöjen parantamiseksi ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi. Siten varmistetaan myös kierrätettävien jätelajien kestävä käsittely ja lisätään yritysten toimintaedellytyksiä ja tuottavuutta kiertotaloudessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Selma Mahiout