Työperäiseen altistumiseen liittyvä perimämyrkyllisyys sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätyksessä

EUROTOX2023, 57th Congress of the European Societies of Toxicology, 10.-13.9.2023, Ljubljana, Slovenia.

Hanketiedot

Hankenumero
230248

Hakija
Kukka Aimonen

Toteuttaja
Kukka Aimonen

Lisätietoja
Kukka Aimonen
kukka.aimonen@ttl.fi

Toteutusaika
1.6.2023 - 30.9.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
950 euroa

Kokonaiskustannukset
1 645 euroa

Tiivistelmä

Sähkö- ja elektroniikkaromun (SER-jäte) kierrätyksessä työskentelevät altistuvat monille haitallisille aineille kuten raskasmetalleille ja altistumiseen voi liittyä lisääntynyt syöpäriski. SER-kierrätystyöntekijöiden altistumista tutkittiin kuudessa Euroopan maassa, mukaan lukien Suomessa. EUROTOX2023-konferenssissa esitetään uutta tietoa altistumiseen liittyvästä perimämyrkyllisyydestä. Tulokset auttavat tarkentamaan SER-kierrätyksen työturvallisuusohjeita ja suuntaamaan riskinhallintatoimia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kukka Aimonen