Työperäisen stressin yhteys oireiluun ja stressin aiheuttama uhka työkyvylle

Hanketiedot

Hankenumero
210375

Hakija
Turun yliopisto

Toteuttaja
Turun yliopisto

Lisätietoja
Tuula Putus
tuula.putus@utu.fi

Toteutusaika
1.12.2021 - 31.3.2023

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2021
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
179 909 euroa

Tiivistelmä

Työperäisen stressin, kiireen ja henkisen kuormittumisen on arveltu lisääntyneen viime vuosikymmenien aikana suomalaisessa työelämässä. Yhä useammat harkitsevat siirtymistä osa-aikatyöhön ja jopa harkitsevat ammatin ja alan vaihtoa. Tämä ilmiö voi vaikuttaa haitallisesti työvoiman saatavuuteen opetus-, hoito- ja hoiva-alalla ja monissa palveluammateissa. On herännyt epäilyjä, että työhön liittyvä stressi voi olla yhteydessä eräisiin somaattisiin oireisiin ja jopa fyysisiin sairauksiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuula Putus