Työryhmien etäpalaverien kuormittavuuden vähentäminen ja hyödyllisyyden lisääminen fysiologisten mittareiden avulla

Hanketiedot

Hankenumero
200414

Hakija
Oulun Yliopisto

Toteuttaja
Oulun Yliopisto

Lisätietoja
Xiaobai Li
xiaobai.li@oulu.fi

Toteutusaika
4.1.2021 - 30.9.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.12.2020
65 000 euroa

Kokonaiskustannukset
102 254 euroa

Tiivistelmä

Tunnistetaan työskentelylle optimaalinen fysiologisen virittymisen tila ja miten sen syntymistä voidaan tukea työpaikan etäpalavereissa tunteita herättävissä aiheissa. Pilotoidaan videopohjaista fysiologisen ja emotionaalisen tilan mittausta, jonka pohjalta voidaan kehittää reaaliaikaista biopalautetta osallistujille antava sovellus. Tiedon avulla voidaan parantaa etäpalaverien ja -ohjausten hyödyllisyyttä ja vähentää niiden kuormittavuutta, mikä tarve on etätyön yleistyttyä tullut esiin.

Oulun (200414) ja Jyväskylän (200337) yliopistojen yhteishanke.

Hankkeen vastuuhenkilö

Xiaobai Li