Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura

Hanketiedot

Hankenumero
115114

Hakija
Tampereen yliopisto

Toteuttaja
Tampereen yliopisto

Lisätietoja
Jouko Nätti
jouko.natti@uta.fi

Toteutusaika
1.9.2015 - 31.12.2017

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2015
133 000 euroa

Kokonaiskustannukset
193 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2017

Tiivistelmä

Tutkimus kohdistuu palkansaajien syrjintäkokemuksiin työssään sekä näiden yhteyksiin myöhempään työuraan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka yleistä syrjinnän kokeminen on työssä ja millaisia seurauksia koetulla syrjinnällä on työntekijöiden myöhempien työurien kannalta.

Tutkimushankkeen tarkoituksena on tuottaa uutta ja monipuolista tutkimustietoa työssä koetusta syrjinnästä ja sen yhteyksistä myöhempiin työuriin Suomessa 1990–2013. Tutkimuksessa analysoidaan suomalaisten palkansaajien syrjintäkokemusten yleisyyttä sekä suomalaisten että eurooppalaisten aineistojen avulla sekä syrjintäkokemusten yhteyttä myöhempään työuraan rekisteriaineistojen avulla. Päähuomio kohdistuu ikäsyrjintään (nuoret), sukupuolisyrjintään (naiset), syrjinnän kasautumiseen sekä näiden yhteyksiin myöhempään työuraan.

Tuloksia esitellään konferensseissa ja julkaistaan artikkeleina 2015-2017, loppuraportti valmistuu vuoden 2017 lopussa

Hankkeen vastuuhenkilö

Jouko Nätti

Aineisto

Työssä koetusta syrjinnästä musertavia seurauksia. https://telma-lehti.fi/tyossa-koetusta-syrjinnasta-musertavia-seurauksia

. Telma-lehti 2-2018