Työssä paheneva astma – kirjallisuuskatsaus ja hoitokäytäntö Suomessa

Hanketiedot

Hankenumero
113003

Hakija
Minna Purokivi

Toteuttaja
Minna Purokivi

Lisätietoja
Minna Purokivi
minna.purokivi@kuh.fi

Toteutusaika
1.2.2013 - 31.1.2014

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2013
7 800 euroa

Kokonaiskustannukset
7 800 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2014

Tiivistelmä

Työn pahentama astma – kirjallisuuskatsaus ja hoitokäytäntö Suomessa

Ammattikeuhkosairauksien asiatuntijaryhmän (AKAR) tavoitteet hankkeelle ovat: 1) Parantaa työelämässä olevien astmaatikkojen seurantaa ja työn pahentaman astman oireiden varhaista tunnistamista. 2) Astman tutkimusten porrastaminen tarkoituksenmukaisiin yksiköihin: perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittäminen. 3) Vajaakuntoisen työntekijän varhainen tunnistaminen, ja seuraaminen perusterveydenhuollossa sekä ennakoiva kuntouttaminen. 4) Lisätä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ammattilaisten tietoutta työn pahentamasta astmasta ja sitä aiheuttavista tekijöistä. Tavoitteena on vähentää altistumista, ja ennaltaehkäistä sairauden pahenemista, työkyvyttömyyttä ja elämänlaadun huononemista.

Menetelmät: AKAR tekee systemaattisen kirjallisuuskatsauksen työn pahentamasta astmasta. Aihealueita ovat: tyypilliset oireita pahentavat altisteet ja taudinkuvan ominaispiirteet verrattuna ammattiastmaan ja työssä oireilemattomaan astmaan, taloudelliset vaikutukset yhteiskunnan ja yksilön kannalta, taudin patofysiologia. Katsauksessa kuvataan kliininen lähestyminen työn pahentamaan astmaan: Milloin sitä on syytä epäillä? Miten tutkitaan ja hoidetaan? Esille nostetaan ennaltaehkäisyn ja työsuojelun merkitys, ja pohditaan kuntoutuksen ja uudelleenkoulutuksen roolia ja mahdollisuuksia.

Hyödyntäminen: Asiantuntijavetoiset koulutukset kliinikoille ja katsausartikkeli Duodecim-lehteen 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Purokivi