Työsuojelu tuottavuuden kehittämisen veturina energiankäytön erikoisratkaisuja tarjoavassa yrityksessä

Hanketiedot

Hankenumero
117075

Hakija
JLX INDUSTRY OY

Toteuttaja
JLX INDUSTRY OY

Lisätietoja
Timo Välimaa
timo.valimaa@jlx.fi

Toteutusaika
1.2.2017 - 31.1.2018

Työsuojelurahaston päätös
17.2.2017
11 760 euroa

Kokonaiskustannukset
23 520 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2018

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää työsuojelua, yhteistoimintaa ja tuottavuutta yhteisillä käytännöillä ja henkilöresursseilla siten, että työsuojeluun valjastetut resurssit toimivat myös tuottavuuden kehittämisen veturina. Hankkeessa rakennetaan pk-yritykselle sopiva malli kaikkien edellä mainittujen osa-aluiden kehittämiseen. Lisäksi kehitetään oivallusmalli jatkuvan parantamisen ja henkilöstön osallistamisen mahdollistamiseksi sekä kehitetään esimiestyötä ja johtamista ja vaihdetaan kokemuksia muiden verkostohankkeen yritysten kanssa. Kehittämismenetelminä käytetään lean-menetelmiä, työntutkimusta, työpajoja sekä normaaleja auditointi- ja palaverikäytäntöjä. Tulokset otetaan käyttöön hankkeen aikana sitä mukaa kun ne ovat todennettavissa.

Ulkopuolisina asiantuntijoina toimivat Timo Hemmilä LeanTeam/Hemcon Oy ja Pasi Kymäläinen TuottavuusPlus Oy. Sovellettavia tutkimuksia ovat: Making leadership: Performances, practices and positions that construct leadership. Jouni Virtaharju 2016. Väitöskirja. Työnjohtaja johtajuusverkoissa – Työnjohtotyön sisältö, muutos ja kehittäminen 2010-luvulla. Tuomas Liiri, Jouni Virtaharju, Tuukka Kostamo ja Marja Tiitinen 2012. 1manager-tutkimushankkeen loppuraportti. Muutoksen etulinjassa. Kosonen K, Buhanist P, Kesäjärvi S, Kymäläinen P, Lehtonen T, Salonen J, Tanskanen T 1998.

Hankkeen vastuuhenkilö

Timo Välimaa