Työsuojelun opetuspeli – opetuspelin teknologiaratkaisun ja käsikirjoituksen laatiminen (TSPeli)

Hanketiedot

Hankenumero
115132

Hakija
3T Ratkaisut Oy

Toteuttaja
3T Ratkaisut Oy

Lisätietoja
Heikki Laitinen
h.j.laitinen@gmail.com

Toteutusaika
1.5.2015 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
26.3.2015
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
37 172 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Tämän hankkeen tarkoituksena on luoda vaarojen tunnistamisen ja arvioinnin opetukseen soveltuva tietokonepelin perusratkaisu, johon perustuen voidaan laatia erityyppisiä töitä ja työympäristöjä sisältäviä pelejä. Pelikonseptin valinnassa huomioidaan soveltuvuus sekä ammatillisen koulutuksen tarpeisiin, työpaikkojen työsuojeluhenkilöstön kouluttamiseen että työpaikkojen työntekijöiden kouluttamiseen. Pelille asetettavia vaatimuksia ovat mm. seuraavat:
– interaktiivisuus & uudelleenpelattavuus, eli hyvä pelillisyys
– vastaavuus todellisuuden kanssa (jotta pelissä opittu siirtyy käytäntöön eikä peli tunnu naivilta)
– huumori/ jännitys/ tarinallisuus/ ennalta-arvaamattomuus, eli pelaajaa otteessaan pitävä tekijä tai tekijät
– pelin palkintajärjestelmä: pelin tulee palkita pelaajaa aiheenmukaisesta oikeasta toiminnasta
– helppokäyttöisyys
Laadittavaa perusratkaisua konkretisoidaan ja testataan laatimalla soveltuva käsikirjoitus valittavaa työtyyppiä/toimialaa varten. Sen avulla testataan myös pelin visuaalisen toteutuksen ja ohjelmoinnin teknistä toteuttamisen mahdollisuuksia, mutta pelin varsinainen tekninen toteutus ei kuulu hankkeeseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heikki Laitinen

Tiedote

Pelaamalla työsuojelun oppia

31.12.2015

Tietokonepelit taipuvat myös työsuojelun opiskeluun. Tuoreessa hankkeessa laadittiin käsikirjoitus työsuojelun opetuspelien kehittämistä varten. Ensimmäiset testatut pelit näyttävät toimivan niin kouluissa kuin työpaikollakin.

Työsuojelurahaston ja 3T Ratkaisut Oy:n rahoittamassa hankkeessa on selvitetty työsuojelun opetuspelien laatimiseen soveltuvia pelityyppejä ja teknologioita.

Selvityksen pohjalta luotiin vaarojen tunnistamisen ja arvioinnin opetukseen soveltuva tietokonepelin perusratkaisu. Tämän ratkaisun pohjalta voidaan jatkossa laatia erityyppisiä töitä ja työympäristöjä sisältäviä pelejä.

”Pelikonsepti soveltuu niin ammatillisen koulutukseen kuin työpaikkojen työsuojeluhenkilöstön ja työntekijöiden kouluttamiseen”, kertovat ratkaisua kehittäneet dosentti, tekniikan tohtori Heikki Laitinen ja graafinen suunnittelija, Taiteen maisteri Katri Kuusisto.

Ensimmäiset pelit ovat jo valmiina

Ratkaisun pohjalta on tehty jo muutama valmis tietokysymyspeli Kahoot-sovelluksessa. Pelit sopivat testausten perusteella käytettäväksi opetuksessa niin kouluissa kuin työpaikoillakin.

Eri työtyyppejä tai toimialoja varten tehtävien pelien suunnittelu jatkuu. Peleissä on mahdollista käsitellä esimerkiksi tapaturma- ja terveysvaaroja, työskentelytapoja, ja ensiapu- ja pelastusvalmiuksia.

Opetuspelissä voi epäonnistua turvallisesti

Opetuspelien vahvuutena ovat interaktiivisuus ja tiedon tarjoaminen kokemusperäisenä tekstimassojen sijaan. Hyvin tehtyä opetuspeliä voi pelata jopa pelkästään pelaamisen vuoksi, ja oppiminen tapahtuu ikään kuin kaupan päälle.

Peli on mahdollista rakentaa oppimista hyvin tukevaksi: se antaa palautetta, vaikeustaso kasvaa oppimisen myötä, ja peli tarjoaa turvallisen ympäristön myös epäonnistumisista oppimiselle. 

Toimittaja
Camilla Lehtinen

Aineisto

, Katri Kuusisto, Heikki Laitinen, Janne Pasanen, 3T Ratkaisut Oy. 2016. Avaa

Kahoot-pelit: www.getkahoot.com. Kehitetyt pelit löytää esimerkiksi hakusanalla ”työturvallisuus ”. Peli 1: Koneiden vaarojen arviointi Peli 2: Rakennustyömaan vaarojen arviointi   Peli 3: Työturvallisuuden vastuut ja oikeudet. http://www.getkahoot.com