Työtaisteluoikeuden sisältö, suoja ja rajat -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115473

Hakija
Johannes Lamminen

Toteuttaja
Johannes Lamminen

Lisätietoja
Johannes Lamminen
johannes.lamminen@utu.fi

Toteutusaika
1.10.2016 - 31.12.2017

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2015
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2017

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on työtaisteluoikeuden sisällön, suojan ja rajojen hahmottaminen ja selkiyttäminen. Tutkimuskohteena ovat työtaisteluoikeutta määrittävät perus-ja ihmisoikeudet sekä yksityiskohtaisemmat työtaisteluoikeutta koskevat kansalliset normistot ja oikeuskäytäntö. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan kansallisten ja kansainvälisten normien valossa kollektiivisopimuskauden aikaisia mielenilmauksellisia toimenpiteitä.

Tutkimuksella on Suomen työrauhaa ja työriitojen sovittelua koskevan järjestelmän kehittämistavoite. Tätä tavoitetta palvelee varsinkin tutkimuksen oikeusvertaileva puoli. Vertailussa Suomen kanssa ovat erityisesti Ruotsi ja Saksa. Vertaileva lähestymistapa tutkimuskohteeseen pitää sisällään palkansaajapuolen, työnantajapuolen sekä valtion (ja kolmansien) näkökulman. Neljäntenä lähestymistapana ovat kansainväliset normit. Jokaisen vertailumaan osalta tarkastellaan kansainvälisten sopimusten valvontaelinten vertailumaata koskevia tapauksia. Tarkastelutapa tuo lisäarvoa harkittaessa vertailumaiden piirteistä mahdollisia kansallisia sovellutuksia ja arvioitaessa niiden lainmukaisuutta.

Tutkimuksen metodeina ovat ensisijaisesti lainoppi sekä oikeusvertailu. Tutkimus on monialainen ja osin monitieteellinen. Tarkastelu linkittyy erityisesti työoikeuteen, valtiosääntöoikeuteen, kansainväliseen oikeuteen ja eurooppaoikeuteen, mutta tutkimus sisältää yhteiskuntatieteellisiäkin aineksia. Tutkimus valmistuu vuoden 2017 lopulla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johannes Lamminen

Tiedote

Tutkimus hahmottaa työtaisteluoikeuden ääriviivoja

31.12.2017

Turun yliopistossa tekeillä oleva väitöstutkimus hakee selkeyttä ja hahmoa eurooppalaiseen työtaisteluoikeuteen: mitkä ovat oikeuden sisältö, suoja ja rajat. Alustavien tutkimustulosten mukaan lakko-oikeus suojaa erityisesti työnseisausluonteisia toimenpiteitä – muiden toimenpiteiden suoja jää epäselvemmäksi.

Tohtorikoulutettava Johannes Lammisen tutkimuksen tavoitteena on työtaisteluoikeuden sisällön, suojan ja rajojen hahmottaminen ja selkiyttäminen. Tutkimuskohteena ovat työtaisteluoikeutta määrittävät perus- ja ihmisoikeudet sekä työtaisteluoikeutta koskevat kansalliset normistot ja oikeuskäytäntö.

– Alustavien tulosten perusteella kansainvälisten sopimusten mukainen lakko-oikeus suojaa erityisesti työnseisausluonteisia toimenpiteitä. Muiden toimenpiteiden suoja on epäselvempi, Johannes Lamminen sanoo.

Tutkimuksen mukaan kansallinen työtaisteluoikeuden suoja voi kuitenkin mennä kansainvälistä lakko-oikeutta pidemmälle, sillä kansainvälinen sääntely on vähimmäissuojaa.

– Lakko-oikeus on sekä yksilöiden että yhdistysten oikeus. Kansallisesti on kuitenkin sallittua tehdä työtaisteluiden toimeenpanosta myös yksinomaan yhdistysten oikeus, Lamminen lisää.

Erityishuomion saavat Suomi, Ruotsi ja Saksa

Lamminen käsittelee tutkimuksessaan paitsi kansainvälisiä normeja myös Suomen, Ruotsin ja Saksan työtaisteluoikeutta.

Tutkimuksen metodeina ovat ensisijaisesti lainoppi sekä oikeusvertailu. Tutkimus on monialainen ja osin monitieteellinen.

– Tarkastelu linkittyy erityisesti työoikeuteen, valtiosääntöoikeuteen, kansainväliseen oikeuteen ja eurooppaoikeuteen, mutta tutkimus sisältää myös yhteiskuntatieteellisiä aineksia, Lamminen kertoo.

Lamminen on valmistellut työtään Työsuojelurahaston tutkijastipendin turvin. Monografiana julkaistava väitöstutkimus valmistuu syksyllä 2018.

Toimittaja
Camilla Ukkonen