Työterveys- ja työturvallisuusriskienarvioinnin kehittämistarpeiden tunnistaminen kolmessa suomalaisessa yrityksessä

5th International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2023), University of Dubrovnik, Kroatia, 27-29.9.2023

Hanketiedot

Hankenumero
230247

Hakija
Minna Rantala

Toteuttaja
Minna Rantala

Lisätietoja
Minna Rantala
minna.rantala@tuni.fi

Toteutusaika
25.9.2023 - 30.9.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
950 euroa

Kokonaiskustannukset
1 630 euroa

Tiivistelmä

Konferenssiesityksessä kuvataan kolmen suomalaisen yrityksen työterveys- ja turvallisuusriskienarvioinnin kehittämistarpeita, jotka nousivat esiin kyselyn avulla. Suullisen esityksen tarkoituksena on esitellä kyselyä, jonka avulla saadaan esiin TTT-riskienarviointiin liittyviä kehitystarpeita. Esityksestä kirjoitetaan tieteellinen julkaisu.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Rantala