Työterveyshuollon asiakasportaalien hyödyllisyys työkyvyn ja työolojen edistämisessä

Hanketiedot

Hankenumero
230307

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Sari Nissinen
sari.nissinen@ttl.fi

Toteutusaika
1.3.2024 - 28.2.2026

Työsuojelurahaston päätös
28.11.2023
95 000 euroa

Kokonaiskustannukset
141 001 euroa

Tiivistelmä

Digitaalisten palvelujen käyttö sote-alalla on yleistynyt. Myös työterveyshuollot tarjoavat asiakkailleen digitaalisia yhteistyöalustoja, mutta tutkimustieto niistä on vielä vähäistä. Hankkeessa selvitetään työterveyshuollon asiakasportaalien hyödyllisyyttä ja niistä saatavan tiedon merkitystä työkyvyn tukemisessa ja työn terveellisyyden ja turvallisuuden kehittämisessä. Toteutustapana on kysely ja haastattelu työterveyshuollon työntekijä- ja työnantaja-asiakkaille sekä ammattilaisille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari Nissinen