Työterveyshuollon kemikaaliosaaminen

Hanketiedot

Hankenumero
210350

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Pauliina Kangas
pauliina.kangas@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2022 - 31.8.2023

Työsuojelurahaston päätös
14.10.2021
26 000 euroa

Kokonaiskustannukset
42 516 euroa

Tiivistelmä

Työterveyshuolloilla on iso rooli työperäisen kemikaalialtistumisen aiheuttamien tautien ja oireiden toteamisessa ja ehkäisemisessä. Työterveyshuoltojen kemikaaliasioiden hallitsemisissa on havaittu haasteita, mutta tarkempaa
tietoa, osaamisesta tai osaamistarpeista ole olemassa. Kyselytutkimuksen tarkoituksena on systemaattisesti kartoittaa työterveyshuollon ammattilaisten kemikaaliosaamista ja koulutustarpeita. Tutkimuksen tulosten perusteella kehitetään kemikaalikoulutusta Suomessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pauliina Kangas