Työterveyshuollon lähestymistapoja työkyvyn tukemiseen työntekijöiden työstressiperäisissä oireyhtymissä Suomessa

Hanketiedot

Hankenumero
117183

Hakija
Riitta Kärkkäinen

Toteuttaja
Riitta Kärkkäinen

Lisätietoja
Riitta Kärkkäinen
riittak@student.uef.fi

Toteutusaika
28.8.2017 - 5.9.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
830 euroa

Kokonaiskustannukset
1 630 euroa

Tulokset valmistuneet
5.9.2017

Tiivistelmä

6th conference work organization & psychosocial factors -konferenssi (WOPS) Mexico Cityssä 28.8.-1.9.2017 Esittelen konferenssissa väitöskirjatutkimukseni osatuloksia posteri-esityksenä. Aiheena on työterveyshuollon lähestymistavat työntekijöiden työkyvyn tukemiseen työstressiperäisissä oireyhtymissä. Aineisto koostuu 25 työterveyshuollon ammattilaisen (työterveyslääkärit (n=7), työterveyshoitajat (n=7), työpsykologit (n=4) ja työfysioterapeutit (n=7)) haastatteluista ja vapaamuotoisista kirjoitelmista. Aineisto on analysoitu laadullisella sisällönanalyysillä. Työterveyshuollon toteuttamia yksilötason tukitoimia olivat (i) liitännäissairauksien hoitaminen, (ii) stressin hallinnan tukeminen ja (iii) psykologinen tuki. Työyhteisötason tukitoimia olivat (i) työjärjestelyjen suosittelu, (ii) työergonomian ohjaus, (iii) kohdennetut työpaikkaselvityskäynnit, (iv) terveyskyselyt riskissä olevien työntekijöiden tunnistamiseksi ja (v) esimiehen tukeminen. Organisaatiotason tukitoimena työpaikan johtoa informoitiin ilmenneistä psykososiaalisista riskeistä. Työterveyshuolto toteutti sekä yksilö-, työyhteisö-, että organisaatiotason tukitoimia työstressissä olevien työntekijöiden työkyvyn tukemiseksi. Tukitoimet keskittyivät kuitenkin paljolti työuupuneen yksilön työstressiperäisten liitännäissairauksien hoitamiseen. Tämän tutkimuksen perusteella on tarvetta siirtää tukitoimien painopistettä työstressin ennaltaehkäisyyn työyhteisö- ja organisaatiotasolla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riitta Kärkkäinen

Tiedote

Posteriesitys työkyvyn tukemisesta työntekijöiden työstressiperäisissä oireyhtymissä

5.9.2017

Työstressin ennaltaehkäisy tulisi nostaa työterveyshuollon tukitoimien keskiöön työstressiperäisissä oireyhtymissä.

Riitta Kärkkäinen esitteli väitöskirjatutkimuksensa osatuloksia posteriesityksenä Meksikossa 28.8.-1.9.2017 järjestetyssä 6th Work Organization and Psychosocial Factors -konferenssissa (WOPS). Kärkkäisen tutkimus paljasti tarpeen siirtää työterveyshuollon tukitoimien painopistettä työstressin ennaltaehkäisyyn työyhteisö- ja organisaatiotasolla.

Työstressin ennaltaehkäisy unohtuu tukitoimissa

WOPS-konferenssissa esiteltiin etenkin työn psykososiaalisia tekijöitä käsitteleviä tutkimuksia. Työsuojelurahasto tuki Kärkkäisen konferenssimatkaa matkastipendillä.

Kärkkäisen konferenssissa esittelemä väitöskirjatutkimus käsittelee työterveyshuollon lähestymistapoja työntekijöiden työkyvyn tukemiseen työstressiperäisissä oireyhtymissä.

Väitöskirjan tutkimusaineisto koostuu 25 työterveyshuollon ammattilaisen haastatteluista ja vapaamuotoisista kirjoituksista. Aineiston analyysi osoitti työterveyshuollon toteuttaneen sekä yksilö-, työyhteisö-, että organisaatiotason tukitoimia työstressissä olevien työntekijöiden työkyvyn tukemiseksi – mutta tukitoimet keskittyivät pitkälti työuupuneen yksilön työstressiperäisten liitännäissairauksien hoitamiseen, eivät työstressin ennaltaehkäisyyn.

Toimittaja
Joanna Sinclair