Työterveyshuollon suurkuluttajien karakterisointi ja palvelujen rinnakkaiskäyttö

Hanketiedot

Hankenumero
117360

Hakija
Tampereen yliopisto Lääke- ja biotieteiden tiedekunta

Toteuttaja
Tampereen yliopisto Lääke- ja biotieteiden tiedekunta

Lisätietoja
Riitta Sauni
riitta.sauni@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2018 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
29.1.2018
50 000 euroa

Kokonaiskustannukset
76 350 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2020

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on selvittää, millaisia ovat työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon paljon käyttävät asiakkaat ja mikä ennustaa palveluiden suurta käyttöä.

Tutkimusten mukaan noin 10% terveydenhuollon käyttäjistä voi käyttää 80% terveydenhuollon resursseista. Näiden asiakkaiden tunnistaminen hyvissä ajoin voi edesauttaa terveydenhuollon resurssien kohdentamista ja voi ennaltaehkäistä vaikeammin hoidettavien ongelmien syntyä. Tähän mennessä Suomessa ei ole julkaistu tutkimusta työterveyshuollon suurkuluttajista, eikä suurkuluttajien riskitekijöitä kuten sosioekonomista taustaa, demografisia tietoja tai palvelujen rinnakkaiskäyttöä ole saatavilla.

Tämä tutkimus yhdistää rekistereitä yksityiseltä työterveyshuollolta, eläketurvakeskukselta, tilastokeskukselta, kansaneläkelaitokselta ja terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, jotta työterveyshuollon suurkuluttajat voidaan karakterisoida, ja heidän muiden palvelujen rinnakkaiskäyttö tunnistaa. Tutkimus etenee rekisteritutkimuksen keinoin. Tämä tutkimus lisää tärkeää tietoa siitä, miten ja millainen työterveyshuollon asiakas käyttää muita palveluita ja edesauttaa ennaltaehkäisevän toiminnan kohdistamisen niitä eniten tarvitseviin. Tutkimus tukee myös toiminnallisen integraation suunnittelua sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen aikana.

Tutkimuksesta odotetaan tuloksia vuonna 2019.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riitta Sauni