Työterveyshuollon tuki pienille yrityksille – yhteistoimintakäytännöt ja niiden vaikuttavuus

Hanketiedot

Hankenumero
115150

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Helena Palmgren
helena.palmgren@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2015 - 30.9.2018

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2015
185 000 euroa

Kokonaiskustannukset
314 527 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2018

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa pienten yritysten ja työterveyshuoltojen yhteistoimintakäytännöistä ja parantaa niiden vaikuttavuutta.

Hankkeessa tutkitaan alle 20 henkilön yritysten ja työterveyshuollon yhteistoimintakäytäntöjä, kehitetään niitä huomioiden yrityskokoon ja toimialaan liittyvät erityispiirteet sekä selvitetään niiden vaikutuksia työpaikoilla. Tutkimuskohteena on työterveysyhteistyö majoitus- ja ravitsemisalalla, rakentamisessa, tietotyössä ja henkilökohtaisissa palveluissa.

Hanke toteutetaan nk. kenttäkokeena ennen-jälkeen ja tapaus-verrokki –tutkimusasetelmassa. Siihen osallistuu 6 yritystä kunkin em. toimialan kahdesta kokoluokasta – alle 10 ja 10–19 henkilön yritykset – ja niiden työterveyshuoltohenkilöstö. Yritykset ja niiden työterveyshuollot (yhteensä 48 kpl) muodostavat toimiala- ja yrityskokokohtaisia tapaus-verrokkipareja. Tapausyrityksissä yhteistoimintakäytäntöjä kehitetään yritysten, työterveyshuoltojen ja tutkijoiden yhteiskehittelynä. Verrokeissa yhteiskehittelyä ei toteuteta. Yhteistoimintakäytäntöjen vaikutuksia arvioidaan kyselyillä ja ryhmähaastatteluilla, jotka toteutetaan ennen yhteiskehittelyprosesseja ja toistetaan niistä vuoden ja noin puolentoista vuoden kuluttua.

Hanke käynnistyy 1.9.2015 ja valmistuu 30.8.2018, minkä jälkeen tulokset ovat käytettävissä. Tietoa voidaan hyödyntää pienten yritysten työterveyttä ja työkykyä tukevan toiminnan, työterveysyhteistyön ja työterveyshuoltopalvelujen kehittämisessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Helena Palmgren